Rīgas Sociālajā dienestā no 2014. gada 2. janvāra līdz 30. aprīlim varēs pieteikties pabalstam pārtikas iegādei
Lai atbalstītu galvaspilsētas sociāli mazāk aizsargātos iedzīvotājus, 2013.gada 12.novembrī Rīgas domes deputāti pieņēma Rīgas domes saistošos noteikumos Nr. 70 „Par palīdzību pārtikas iegādei”, kas ļauj saistošo noteikumu kārtībā iedzīvotājiem saņemt vienreizēju materiālu atbalstu pārtikas iegādei.

Lai  saņemtu pabalstu pārtikas iegādei, iedzīvotāji no 2014. gada 2. janvāra līdz 2014.gada 30.aprīlim varēs iesniegt iesniegumu Rīgas Sociālajā dienestā. Pabalsts tiek piešķirts rīdziniekiem, kuri deklarējuši pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.


Tiesības saņemt pabalstu ir :

• bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam, kuram nav noteikta invaliditāte un kas saņem valsts atbalstu;

• atsevišķi dzīvojošam vai ģimenē, kurā nav nevienas darbspējīgas personas, dzīvojošam valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, ja ģimenes (personas) pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi nepārsniedz 257 euro (~Ls 180) katram ģimenes loceklim mēnesī;

• valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kura normatīvo aktu kārtībā atzīta par trūcīgu.

Pabalsta apmērs vienai personai ir 45 euro.

Lai saņemtu pabalstu, persona vai viņas likumīgais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā,uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu, aizpilda un paraksta iztikas līdzekļu deklarāciju, ja nav spēkā esošas iztikas līdzekļu deklarācijas.

• Pabalsts bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam tiek piešķirts bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

• Mutvārdu iesniegumu tūlīt pēc tā saņemšanas Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists noformē rakstveidā un persona to paraksta.

Pabalsts tiek izmaksāts pārskaitot personas norādītajā norēķinu kontā vai izmaksājot personai skaidrā naudā.

Laikā no 2012. gada 5. decembra līdz 2013. gada 31. martam pabalsts pārtikas iegādei izmaksāts 22 685 rīdziniekiem, Ls 804 780 apmērā, kad pabalsts apmērs vienai personai bija Ls 30.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. Ar Rīgas domes 2013.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 70 „Par palīdzību pārtikas iegādei” var iepazīties RD Labklājības departamenta mājas lapā sadaļā Normatīvie akti/Rīgas domes noteikumi. Arī papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *