Neirorehabilitācijas programma bērniem
Biedrības „Dižvanagi” sniegtā informācija par Mājas Neirorehabilitācijas programmu, kas var palīdzēt bērniem ar kavētu intelektuālo attīstību, uzvedības, valodas vai funkcionāliem traucējumiem, kā arī hiperaktivitāti un autismu. Programmu var izmantot arī bērniem, kuriem novērojama bieža slimošana un alerģijas.

Mājas Neirorehabilitācijas programma bez ķirurģiskas iejaukšanās ļauj attīstīt gan bērna kustību koordināciju, gan maņas un intelektuālo attīstību, integrējot to bērna ikdienas aprūpē.

Programmu veido divas daļas: bērna attīstības programmas izstrāde un piecu dienu seminārs vecākiem un speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar bērniem.

Semināra laikā bērnu vecāki un speciālisti apgūst zināšanas un dažādas praktiskas tehnikas, kuras var ikdienā izmantot, lai panāktu gan bērna funkcionālo spēju, gan sociālo prasmju attīstību. Tā kā fiziskā veselība un arī intelektuālā attīstība ir cieši saistīta ar bērna ēdienkarti, liela uzmanība tiek pievērsta uztura ietekmei uz bērna attīstību (semināra tēmas aplūkojamas nākamajā lappusē).

Savukārt bērna individuālās attīstības programma tiek sastādīta, pamatojoties uz bērna attīstības funkcionālu, neiroloģisku izmeklēšanu. Programmu veido fizisko veselību un intelektuālo attīstību veicinoši vingrinājumi. Būtiska loma programmas īstenošanā ir bērna veselības stāvoklim piemērota ēdienkarte.

Šo programmu Latvijā 2011.gadā sāka piedāvāt biedrība “Dižvanagi” sadarbībā ar starptautisku lektori un eksperti Bozena Bejnar – Slawow (ASV), kura praktizē neiroloģiskās attīstības veicināšanas programmu bērniem ar smadzeņu bojājumiem pēc Domana metodes.

Divu gadu laikā palīdzību saņēmušas vairāk kā 30 ģimenes no dažādām Latvijas pilsētām. Rezultāti, ko iespējams sasniegt ar šīs metodes palīdzību, patiešām ir efektīvi. Piemēram, bērni ar fiziskās attīstības traucējumiem – sāk rāpot un staigāt, bērniem mazinās spastika. Savukārt bērniem, kuri cieš no epilepsijas, ievērojami samazinās lēkmju biežums. Kopumā novērots, ka bērniem uzlabojas redze un dzirde, bērni slimo retāk un saslimšanas pārcieš vieglāk, tādēļ samazinās vajadzība pēc ķīmisku medikamentu lietošanas. Bērniem jūtami uzlabojas arī valodas un intelektuālā attīstība.

 

Kārtējais apmācību cikls notiks 2014.gada februārī (1.-5.02.).

Dalības maksa vienai personai: 50 LVL (cenā ietilpst pusdienas, kafijas pauze, izdales materiāli).

Vairāk informācijas par Mājas neirorehabilitācijas programmu arī: www.dizvanagi.lv sadaļā „Pakalpojumi” un www.facebook.com/dizvanagi

Lekciju plānojums (galvenās tēmas)
Ievads: Glena Domana darba apskats.
“Doman Plus” saikne ar Neiro-re-apmācības programmu.
Rehbilitācijas filosofiskais aspekts.
Ievads Cilvēka Attīstības Profilā: kā saprast un novērtēt savu bērnu.
Jūsu bērna profils un viņa nozīme programmā.
Sensoro ceļu attīstība saskaņā ar profilu:
            Redzes attīstība: teorētisko zināšanu nozīme un praktiskais darbs;
            Dzirdes attīstība: teorētisko zināšanu nozīme un praktiskais darbs;
            Taktilā attīstība: teorētisko zināšanu nozīme un praktiskais darbs.
Citi uztveres kanāli, caur kuriem iedarboties uz bērna attīstību ārpus profila:
            Garša: teorētisko zināšanu nozīme un praktiskais darbs;
            Oža: teorētisko zināšanu nozīme un praktiskais darbs.
Galvas smadzeņu integratīvo daļu attīstība:
            Kāpēc un kā?
            Sensorās un fiziskās / motorās attīstības savstarpējā saistība;
            Motoro ceļu attīstība saskaņā ar cilvēka attīstības profilu;
            Mototrikas attīstība: teorētisko zināšanu nozīme un praktiskais darbs;
            Runas attīstība: teorētisko zināšanu nozīme un praktiskais darbs;
            Manuālā attīstība: teorētisko zināšanu nozīme un praktiskais darbs;
            Attīstība un individuālā programma vestibulārās sistēmas attīstības veicināšanai.
Fizioloģiskā bāze intelektuālās un motorās attīstības veicināšanai:
            Kā veidot nākotni, atliekot malā to, kas jau ir noticis pagātnē;
            Mūsu bērnu veselības stāvokļa vēstures / attīstības izzināšana;
            Uztura nozīme bērnu attīstībā;
            Veselības jautājumi, kas saistīti ar nepareizu ēšanu, slēptās alerģijas un toksiskums;
            Skābekļa bagātināšanas programma;
            Viss par masku izmantošanu (masku tipi, higiēna, drošība un uzraudzība);
            Viss par patterningiem (dažādi to veidi dažādiem bērniem);
            Mugurkaula un galvaskausa nozīme neiroloģiskās attīstības procesā;
            Citas noderīgas palīdzības metodes.
Kā iemācīt bērnam lasīt un kāpēc tas ir svarīgi?
Intelektuālās programmas pakāpeniska sistemātiska veidošana;
            Izglītojošas vides radīšana attīstības veicināšanai bērniem ar smadzeņu bojājumiem;
            Piemērota un nepiemērota vide bērniem ar smadzeņu bojājumiem.
Kā nodrošināt programmas īstenošanu, lai tā būtu rezultatīva?
Cik svarīgi ir monitorēt mājas programmas izpildi un kā dinamika nosaka programmas panākumus.
            Dalīšanās pieredzē. Kā mēs varam paplašināt šo darbu un sadarboties ar citiem. Kā sasniegt nepieciešamo atmosfēru mājās un ap bērnu.
            Noslēgums: izpratne par to, kāpēc nepieciešams darīt kaut ko nevis tikai par to, kā to darīt.
            Jautājumu un atbilžu daļa paredzēta katras dienas noslēgumā.
            Semināra laikā tiks demonstrēti video un filmas, lai sniegtu praktisku ieskatu apskatītajās tēmās. 

www.dizvanagi.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *