LM plāno palielināt kopšanas pabalstu cilvēkiem ar invaliditāti.
No 2014.gada 1.jūlija par 50 latiem Labklājības ministrija (LM) plāno palielināt pabalsta apmēru cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešama kopšana. Līdz ar to pabalsta apmērs tiks palielināts no 100 latiem (142,29 eiro) uz 150 latiem (213,43 eiro) mēnesī.

Tādējādi pabalsta apmērs pieaugušam cilvēkam ar invaliditāti, kuram nepieciešama īpaša kopšana, būs vienādā apmērā ar bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru. Tas nozīmē, ka cilvēkam ar ļoti smagu invaliditāti, kuram nepieciešama nepārtraukta īpaša kopšana, sasniedzot 18 gadu vecumu, valsts sniegtais atbalsts nemainīsies.

Pašlaik bērni ar invaliditāti, kuriem nepieciešama īpaša kopšana, līdz 18 gadiem saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu 150 latus mēnesī. Sasniedzot 18 gadu vecumu, ja cilvēkam īpašas kopšanas nepieciešamība saglabājas, var saņemt pabalstu 100 latus mēnesī. Līdz ar to, situācijai nemainoties, valsts sniegtais materiālais atbalsts samazinās par 50 latiem.

Iepriekšminēto paredz grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību.  Tie ceturtdien, 7.novembrī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Izmaiņas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē, sadaļā Aktuāli - Izstrādes stadijā esošie projekti: http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Atgādinām, ka kopšanas pabalstu piešķir ar mērķi materiāli atbalstīt cilvēkus ar ļoti smagu invaliditāti, kuriem nepieciešama īpaša kopšana un aprūpe, kas prasa papildus izdevumus. Tāpat pabalsts ir materiāls atbalsts tuviniekiem vai citiem cilvēkiem, kas kopj cilvēku ar invaliditāti - vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem, kuri nereti ir spiesti atteikties no algota darba vai arī izmanto maksas kvalificētu slimnieku kopēju pakalpojumus.

Kopšanas pabalstu piešķir cilvēkiem ar I invaliditātes grupu, kuriem nepieciešama īpaša 24 stundu palīdzība, uzraudzība vai aprūpe. Vienlaikus Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *