LBJISF 20.gadu jubilejas sporta festivāls bērniem un jauniešiem ar invaliditāti „Nāc un sporto sev par prieku!”
13. novembrī Olimpiskajā sporta centrā notiks LBJISF 20.gadu jubilejas sporta festivāls bērniem un jauniešiem ar invaliditāti „Nāc un sporto sev par prieku!”

I. Mērķi un uzdevumi

1. Iepazīstināt dalībniekus ar dažādām sporta aktivitātēm, kas ir piemērotas bērniem un jauniešiem ar invaliditāti.
2. Radīt iespēju katram pasākuma dalībniekam iesaistīties pielāgotās fiziskās aktivitātēs. 3. Motivēt arī turpmāk ikdienā nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.

II. Vieta un laiks
4. Sporta diena notiks 2013.gada 13.novembrī plkst. 11.00 SIA „Olimpiskais sporta centrs” sporta bāzē, Rīgā, Grostonas ielā 6b.

III. Vadība

5. Sporta dienu organizē Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija.

IV. Dalībnieki

6. Sporta dienā piedalās bērni un jaunieši ar invaliditāti.
7. Dalībnieku vecums no 8 līdz 35 gadiem.
8. Sporta dienas dalībnieki ierodas sporta tērpos un sporta apavos.

V. Sacensību programma

9. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.30.

10. Programma:
10.1. plkst. 11.00 – Sporta dienas atklāšana;
10.2. no plkst. 11.15 līdz plkst. 14.00 – Sporta aktivitātes.

11. Individuālo aktivitāšu veidi:
11.1. Individuālas aktivitātes ar sporta spēļu elementiem: basketbols, futbols, volejbols, florbols un citās sporta spēles.
11.2. Individuālas sporta disciplīnas: lēkšana, mešana, grūšana, kāpšana un citi.
11.3. Komandu stafetes (komandā 5 cilvēki): stafetes ar škēršļu joslām. Komandu sastāvs katrā stafetē var mainīties.
12. Plkst. 14.00 – apbalvošana.
13. Programmā var tikt ieviestas izmaiņas atkarībā no pieteiktā dalībnieku skaita un sastāva.

VI. Apbalvošana

14. Dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām un pārsteiguma balvām.

VII. Pieteikumi
15. Iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz līdz 2013. gada 1. novembrim e-pasts aija@asports.lv, tālr. 29203488. Pieteikumā jānorāda dalībnieku vārds uzvārds, dzimšanas gads, invaliditāte un asistentu/pavadoņu skaits.
16. Par savu veselības stāvokli sacensībās atbild paši dalībnieki vai viņu pavadoņi.
17. Papildus informācija pa tālr. 29203488 vai aija@asports.lv

 

 http://www.lpkomiteja.lv/lpk/wp-content/uploads/2013/09/09252013_Nolikums-Nāc_un_Sporto.pdf


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *