Sākas pieteikšanās 2014. gada balvai „Access City Award”
Briselē, 21/05/2013. Eiropas Komisija šodien izsludināja konkursu uz balvu „Access City Award” jeb Eiropas balvu pilsētām ar pieejamu vidi, kas norisinās jau ceturto reizi. Šīs ikgadējās balvas mērķis ir godināt un apbalvot pilsētas, kurās liela vērība ir pievērsta tam, lai vide būtu pieejama it visiem, īpaši cilvēkiem ar invaliditāti un gados vecākiem cilvēkiem. ES īsteno šo konkursu saskaņā ar nodomu radīt tādu Eiropu, kurā nepastāv šķēršļi, jo uzlabota pieejamība ir ilglaicīgs ekonomisks un sociāls ieguvums pilsētām, it īpaši demogrāfiskās novecošanas apstākļos. Pilsētas, kurās ir vismaz 50 000 iedzīvotāju, savu kandidatūru balvai var iesniegt līdz 10. septembrim (pusnaktij pēc Briseles laika).

„Turpināsim kopīgi strādāt, lai atvieglotu dzīvi ES iedzīvotājiem,” sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Eiropas Savienības tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jautājumu komisāre Viviāna Redinga (Viviane Reding). „Es aicinu iesaistīties pilsētas no visas Eiropas un dalīties ar idejām par to, kā dzīvi padarīt pieejamāku ikvienam. Ja esat īpaši strādājuši, lai uzlabotu pieejamību, jūsu pilsēta var būt kā labs piemērs un iedvesma citiem.”

ES mīt aptuveni 80 miljoni cilvēku ar invaliditāti. Tā kā sabiedrība novecojas, tajā ir arvien vairāk cilvēku ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām. Tāpēc viena no lielākajām problēmām ir nodrošināt ikvienam piekļuvi pilsētas transportam, sabiedriskajām vietām un pakalpojumiem, kā arī tehnoloģijām. Tomēr pilsētu pieejamībai ir arī ekonomisks un sociāls labums, un tā palīdz nodrošināt pilsētvides ilgtspējību un iekļautību.

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām pieejamība ir viens no pīlāriem, kas balsta Eiropas Savienības stratēģiju invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam, ar kuru paredzēts radīt tādu Eiropu, kurā nepastāv šķēršļi.

Atlases process

Atlase notiks divās kārtās — vispirms iniciatīvas vērtēs valstu līmenī, bet pēc tam labākās no tām izvērtēs Eiropas līmenī. Eiropas mēroga žūrijas  sastāvā būs pieejamības jomas eksperti, tostarp Eiropas Invalīdu foruma pārstāvji, kuri Eiropas atlases kārtā no nacionālajiem finālistiem izraudzīsies ne vairāk kā četras finālistes, kas piedalīsies apbalvošanas ceremonijā Briselē. Balvu pasniegšanas ceremonija norisināsies 2013. gada 3.–4. decembrī vienlaikus ar Eiropas Invalīdu dienai veltīto konferenci. Konkursa uzvarētājai tiks piešķirts goda nosaukumu „2014. gada balvas „Access City Award” ieguvēja”. Divām citām pilsētām tiks piešķirta finālistu balva par novatoriskiem pasākumiem pieejamības jomā.

Tāpat Eiropas žūrija izteiks īpašu atzinību tām pilsētām, kas guvušas vērā ņemamus panākumus un sasniegušas rezultātus īpašās pieejamības jomās vai aspektos.

Apbalvošanas kritēriji

Preču, pakalpojumu un infrastruktūras pieejamība jāveido saskaņoti un sistemātiski, tāpēc tiks vērtēta iniciatīvu integrētā pieeja četrās pamatjomās: radītā pilsētvide un sabiedriskās vietas; transports un ar to saistītā infrastruktūra; informācija un komunikācija, tostarp jaunās tehnoloģijas (IKT); sabiedriskie objekti un pakalpojumi.

Žūrija īpaši vērtēs to, cik lielā mērā pieejamības pasākumi ir iespaidojuši ikdienas dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti un pilsētu kopumā, kā arī ņems vērā sasniegto rezultātu kvalitāti un ilgtspējību. Tāpat pilsētām būs uzskatāmi jāapliecina, ka cilvēki ar invaliditāti un tos pārstāvošās organizācijas aktīvi piedalās pilsētas pieejamības politikas plānošanā un īstenošanā.

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumus var iesniegt angļu, franču vai vācu valodā līdz 2013. gada 10. septembrim (pusnaktij pēc Briseles laika) vietnē http://ec.europa.eu/justice/access-city.

Priekšvēsture

Pirmā, otrā un trešā „Access City Award” apbalvošanas ceremonija

2010. gadā veiksmīgi ieviestajā konkursā „Access City Award” 2011. gada balvu ieguva Spānijas pilsēta Avila, savukārt 2011. gadā konkursam pieteicās 114 pilsētas no 23 ES dalībvalstīm. 2011. gada 1. decembrī „Access City Award” 2012. gada balvu piešķīra Austrijas pilsētai Zalcburgai.

Access City Award” 2013. gada balvas pieteikumu iesniegšanas posms noslēdzās 2012. gada 5. septembrī, un konkursā pieteikumus bija iesniegušas 99 pilsētas no 20 ES dalībvalstīm. 2012. gada 3. decembrī Briselē rīkotajā apbalvošanas ceremonijā, kas norisinājās Eiropas Invalīdu dienā, balvu piešķīra Vācijas pilsētai Berlīnei.

Pārējās divas finālistes bija Nante (Francija) un Stokholma (Zviedrija). 2012. gadā žūrija arī piešķīra īpašas atzinības Pamplonai (Spānija) par radīto pilsētvidi un sabiedriskajām vietām, Gdiņai (Polija) par transportu un ar to saistīto infrastruktūru, Bilbao (Spānija) par informāciju un komunikāciju, tostarp jaunajām tehnoloģijām, un Talai (Īrija) par sabiedriskajiem objektiem un pakalpojumiem.

Pašlaik Gdiņā tiek organizēta konference „Pieejamas pilsētas — labas prakses piemēri”, kurā uzvarētāja valsts, finālistes un citas ES pilsētas dalīsies ar savas prakses piemēriem un apspriedīs projektus un plānus pieejamības jomā. Gdiņa, kurai tika piešķirta īpaša atzinība par transportu un saistīto infrastruktūru, ir labi zināma saistībā ar informētības un izpratnes par invaliditāti veicināšanu.

ES politika pieejamības jomā

ES stratēģija invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam ir vispārīgs rīcības plāns invaliditātes un pieejamības jomā ES līmenī, kas papildina un atbalsta dalībvalstu rīcību. Šajā saistībā Eiropas Komisija gatavo priekšlikumu Eiropas tiesību aktam par pieejamību, ar ko iepazīstinās 2013. gada otrajā pusē.

Īpaši noteikumi par pieejamību ir iekļauti ES tiesību aktos, kas regulē, piemēram, transporta un elektronisko komunikāciju pakalpojumu jomu. Šim nolūkam ES izmanto ne tikai tiesību aktus un politiku, bet arī dažādus instrumentus, piemēram, pētniecību un standartizāciju, lai uzlabotu invalīdu piekļuvi radītajai pilsētvidei, IKT, transportam un citiem pakalpojumiem un veidotu invalīdiem pieejamu preču un pakalpojumu tirgu visā ES.

Tāpat ES cenšas cilvēkiem ar invaliditāti nodrošināt darbotiesspējīgāku palīgtehnoloģiju tirgu, kā arī atbalsta „universālā dizaina” pieeju, kas sniedz priekšrocības plašākai sabiedrības daļai, piemēram, veciem ļaudīm un cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Sīkāka informācija

Vai vēlaties, lai jūsu pilsētas projekti tiktu iekļauti nākamajā „Access City Award” brošūrā? Ja vēlaties dalīties pieredzē un pastāstīt par saviem pasākumiem citām pilsētām, lasiet vairāk par „Access City Award” vietnē http://ec.europa.eu/justice/access-city

Eiropas stratēģija invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *