Stājušies spēkā grozījumi "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojumu kritērijos"
Lai uzlabotu un paātrinātu zāļu un farmaceitiskās aprūpes pieejamību pacientiem, no 1.jūnija pašvaldībām būs tiesības ierosināt vispārēja tipa aptiekas pārvietošanu konkrētas apdzīvotas vietas robežās uz ārstniecības iestādi, to paredz 1.jūnijā spēkā stājušies grozījumi noteikumos "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojumu kritēriji".

Aptiekas pārvietošana uz ārstniecības iestādi notiks pašvaldības izsludināta konkursa kārtā.

Aptieku drīkstēs pārvietot tikai uz tādu ārstniecības iestādi, kurā nav vispārēja tipa aptiekas, bet kurā ir vismaz desmit dažādu specialitāšu ārstu pieņemšanas kabineti ar praktizējošiem speciālistiem un kuri nodrošina pacientu pieņemšanu ne mazāk kā 30 stundas nedēļā katrā specialitātē.

Vienlaikus kopējais aptieku skaits apdzīvotā vietā netiks palielināts. Kā skaidro Veselības ministrija (VM), ārstniecības iestādes, kuras atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem un kurās ir palielināts pieprasījums pēc zālēm un farmaceitiskās aprūpes, atrodas pilsētās, savukārt pilsētās vispārēja tipa aptieku skaits jau šobrīd pārsniedz noteikto.

"Aptieku un aptieku filiāļu izvietojumu kritēriji" ir noteikti, lai nodrošinātu farmaceitiskās aprūpes vienmērīgu pieejamību iedzīvotājiem, norāda VM.

Aptieku darbībai izveidojoties kā komercdarbībai, tika konstatēts, ka to atvēršanu ietekmē dažādi faktori un viens no būtiskākajiem bija ģeogrāfiskā apdzīvotība. Latvijas teritorijā aptiekas tika izvietotas nevienmērīgi, turklāt vietās ar salīdzinoši nelielu iedzīvotāju skaitu tās tika slēgtas un jaunas netika veidotas, tādējādi apdraudot sabiedrības intereses brīvi un iespējami ātri iegādāties medikamentus, kad tas ir nepieciešams.

www.medicine.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *