Kampaņa „Ārstējies nepārmaksājot!”
Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests vēlas informēt nozares profesionāļu asociācijas un pacientu organizācijas, ka šonedēļ tiks uzsākta sociālā kampaņa „Ārstējies nepārmaksājot!”, lai padziļināti informētu un izglītotu pacientus par lētāku kompensējamo medikamentu iegādi, ņemot vērā tāda paša nosaukuma kampaņas labos rezultātus 2011. gadā.

Kādi ir kampaņas mērķi?

1.       Skaidrot pacientiem, ka iegādājoties lētākās no zālēm ar vienlīdzīgu efektivitāti (zāles ar vienu un to pašu aktīvo vielu), tiek sasniegts līdzvērtīgs ārstnieciskais efekts un ietaupīti finanšu līdzekļi.

2.       Vienkārši un saprotami skaidrot kompensējamo zāļu izrakstīšanas un saņemšanas kārtību.

3.       Atgādināt, ka pacientiem ir tiesības iegūt informāciju no ārsta un farmaceita par zālēm ar iespējami mazāko pacienta līdzmaksājumu.

Kādi komunikācijas kanāli un rīki tiks izmantoti kampaņā?

TV, radio, preses reklāma medijos latviešu un krievu valodā, laika posmā no 23. līdz 31. maijam. Papildu ziņojumi kampaņas ietvaros tiks izvietoti arī sociālo mediju vidē, kā arī NVD mājaslapā.

Kāpēc šāda kampaņa tiek veidota?

Šāda kampaņa nepieciešama tādēļ, ka joprojām ik gadu pacienti piemaksā miljoniem latu, iegādājoties dārgākas līdzvērtīgas efektivitātes kompensējamās zāles, vienlaikus iepriekšējās kampaņas laikā un pēc tās, pieaudzis references (lētāko) medikamentu lietojums, kas ir pozitīvs signāls.

Jāatzīmē, ka daudziem pacientiem, kuru finanšu resursi ir ierobežoti, līdzmaksājuma lielums var būt izšķirošs arguments, vai pacients zāles iegādājas un lieto. Bet savlaicīga pacientu nodrošināšana ar nepieciešamajām kompensējamām zālēm ir izšķiroši svarīga, lai tiktu samazināts to pacientu skaits, kuriem jāārstējas ar ielaistām slimībām un par daudz lielākām izmaksām slimnīcās. Tāpēc būtiski, izvēloties terapijā lietotās zāles, ir ņemt vērā arī pacienta finansiālās iespējas.

VM un NVD paredz, ka jau otrā realizētā informatīvā kampaņa „Ārstējies nepārmaksājot!” vēl vairāk sekmēs pacienta iesaistīšanos ārstniecības procesā, kā arī vairos zināšanas par kompensācijas kārtību un iespējām izvēlēties medikamentus ar iespējami mazāko līdzmaksājumu.

http://www.vmnvd.gov.lv/


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *