Darba līgumus ar bezdarbniekiem subsidētās nodarbības pasākumos varēs slēgt uz īsāku laiku
Subsidētās nodarbinātības pasākumos darba līgumus ar bezdarbniekiem, kuri ir „nelabvēlīgākā situācijā" uz noteiktu laiku varēs slēgt ne tikai uz 12 mēnešiem, bet arī uz īsāku laiku, kas nav mazāks par 6 mēnešiem, informē Labklājības ministrija (LM).

Minētās izmaiņas veiktas, jo tuvojas 2014.gada 30.jūnijs, kad beigsies projekta īstenošana, un šobrīd subsidētās nodarbinātības pasākumos ir konstatēta diezgan liela bezdarbnieku mainība. Tādējādi darba līguma termiņa precizēšana bija nepieciešama, lai nodrošinātu, ka līdz projekta noslēgumam subsidētās nodarbinātības pasākumos varētu iesaistīt vairāk bezdarbniekus.

LM uzsver, ka 6 mēneši jeb pusgads ir minimālais termiņš, kura laikā bezdarbniekam ir iespējams apgūt darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai veicinātu patstāvīgu darba tiesisko attiecību nodibināšanu pēc saņemtā atbalsta.

To paredz otrdien, 26.martā, valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par ES struktūrfondu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitāti „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem".

Aktuālā informācija par ES struktūrfondiem labklājības nozarē pieejama mājas lapā http://sf.lm.gov.lv.  

Atgādinām, ka subsidētajā nodarbinātībā var iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie „nelabvēlīgākā situācijā esošie" bezdarbnieki, kā arī bezdarbnieki ar invaliditāti.

„Nelabvēlīgākā situācijā esošie" bezdarbnieki ir cilvēki, kuri ilgstoši nevar atrast darbu, nav ieguvuši vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, ir vecāki par 50 gadiem, kuri vieni paši rūpējas par vienu vai vairākiem apgādājamiem.

Šiem cilvēkiem ir tiesības piedalīties subsidētās nodarbinātības pasākumos pie darba devēja, kuros viņi var apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

http://www.lm.gov.lv/


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *