Veic izmaiņas infekcijas slimību reģistrācijas kārtībā
Grozījumu mērķis ir pilnveidot infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības sistēmu un papildināt to ar infekcijas slimībām, par kurām ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) starpniecību jāziņo citām Eiropas Savienības valstīm un Eiropas Komisijai.

Grozījumi paredz turpmāk uzlabot infekcijas slimību reģistrāciju valstī, veicot slimību izraisītāju detalizētu laboratorisko izmeklēšanu, lai nodrošinātu savlaicīgu slimību uzliesmojumu atklāšanu un saslimšanas gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu, kā arī nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos.

Tāpat uzlabota pret antibakteriālām zālēm izturīgu slimības izraisītāju uzraudzība, nosakot jaunu ziņošanas kārtību par jutības testēšanas rezultātiem septiņiem invazīviem patogēniem atbilstoši Eiropas mikrobu rezistences uzraudzības tīkla prasībām.

Grozījumos papildinātas Slimību profilakses un kontroles centra tiesības un pienākumi attiecībā uz slimību izraisītāju detalizētu izmeklēšanu, kas uzlabos epidemioloģisko datu apmaiņu ar Eiropas institūcijām.

Lai efektīvāk izmantotu infekciju slimību laboratoriskajai izmeklēšanai paredzētos līdzekļus, grozījumi noteikumos paredz atsevišķu retu infekcijas slimību – masalu, masaliņu, epidēmiskā parotīta, Denges drudža, Q drudža u.c. infekcijas slimību -  izraisītāju noteikšanu koncentrēt specializētā laboratorijā, jo nav lietderīgi uzturēt testēšanas metodikas vairākās laboratorijās.

Tāpat grozījumi paredz papildināt reģistrējamo infekcijas slimību sarakstu ar 2 slimībām: toksokariozi un Denges drudzi.

*1999.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.7 „Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība”

www.vm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *