Plāno pilnveidot kārtību valsts atbalsta pieprasīšanai ar celiakiju slimajiem bērniem.
Plānots pilnveidot valsts atbalsta pieprasīšanas kārtību ar celiakiju slimiem bērniem, nodrošinot, ka minēto atbalstu turpmāk varēs pieprasīt, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) nosūtot arī elektronisku iesniegumu vai, nosūtot to pa pastu.

Saistībā ar to, ka ārsta izziņu vecāki no ārsta saņem papīra dokumenta veidā, izziņa atbalsta pieprasītājam arī turpmāk būs jāiesniedz VSAA personīgi vai jānosūta pa pastu.

Šobrīd šādas iespējas vecākiem nav. Proti, lai saņemtu atbalstu, pieprasītājam vienā no VSAA nodaļām (pēc izvēles) jāiesniedz rakstisks iesniegums un sertificēta pediatra gastroenterologa rakstiska izziņa, kurā norādīta slimības diagnoze - celiakija, un atkārtotas pārbaudes termiņš, kas nepārsniedz divus gadus kopš izziņas izsniegšanas dienas. Tāpat vecākiem jāuzrāda savs personu apliecinošais dokuments (pase vai personas apliecība) un bērna dzimšanas apliecība. 

Iepriekšminēto paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte. Projekts ceturtdien, 10.janvārī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

LM uzsver, ka valsts atbalsta apmērs nemainās - tas joprojām paliek 75 latu apmērā mēnesī (atbilst piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta apmēram par bērnu invalīdu). 

VSAA 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskatīs to un pieņems lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu. Par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu VSAA informēs atbalsta pieprasītāju.

VSAA darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību saistībā ar atbalsta piešķiršanu vecāki varēs apstrīdēt VSAA direktoram mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. VSAA direktora lēmumu varēs pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Saskaņā ar VSAA statistikas datiem 2012.gada novembrī atbalstu saņēma 1411 ar celiakiju slimi bērni. 

Tiesības uz atbalstu ir ar celiakiju slimam bērnam vecumā līdz 18 gadiem, kuram nav noteikta invaliditāte, kuram ir piešķirts personas kods (izņemot bērnu, kurš Latvijā uzturas ar termiņuzturēšanās atļauju), kurš pastāvīgi dzīvo Latvijā un kurš neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

 www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *