Invalīdu organizācijas lūdz iepazīties ar projektu „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”
18. decembrī Apeironā VDEĀVK pārstāvji nevalstisko organizāciju pārstāvjiem prezentēja jauno invaliditātes noteikšanas sistēmu, kas būs ērtāka gan klientiem, gan invaliditātes noteikšanas ekspertīzē iesaistītajiem speciālistiem.

 

Jauno invaliditātes noteikšanas sistēmu, kas attieksies uz darbspējas vecuma cilvēkiem, plānots ieviest 2015. gadā, pakāpeniski 3 – 5 gadu laikā. Paliks spēkā līdzšinējais invaliditātes iedalījums 3 grupās, kuram papildus norādīs arī darbaspēju zudumu procentos. Izmaiņas invaliditātes noteikšanā neattieksies uz cilvēkiem, kam invaliditāte jau ir piešķirta uz mūžu.

Pilnveidotajai sistēmai būs vairāki ieguvumi. Tiks iesaistīti arī sociālie darbinieki, kuriem būs jāizvērtē personas vide. Sava stāvokļa izvērtējumu varēs sniegt arī paši klienti. Ģimenes ārstiem, psihiatriem un ārstiem piedāvās metodisko palīgmateriālu ar veselības zaudējuma noteikšanas kritērijiem.

Invalīdu organizācijās tiek lūgtas izvērtēt pilnveidoto invaliditātes noteikšanas sistēmas dokumentāciju un iesniegt savus komentārus un priekšlikumus papildināšanai līdz 2013. gada 18. februārim.

 

 

ESF projekts

„Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”

 

Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu komisija no 2010. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim īsteno Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” (projekta ID Nr. 1DP/1.4.1.2.1/08/IPIA/NVA/001).

Projekta mērķis ir pilnveidot invaliditātes noteikšanas sistēmu, izveidojot uz darbspēju funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu balstītu invaliditātes noteikšanas sistēmu, ērtāku klientiem un invaliditātes noteikšanas ekspertīzē iesaistītajiem speciālistiem.

Projekta ietvaros tiks izveidota invaliditātes noteikšanas sistēma, kas balstīta uz darbspēju, funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu, tādējādi mazinot risku kļūt par invalīdiem personām ar prognozējamu invaliditāti.

Darbspēju noteikšanas sistēmas pilnveidošanai projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt invaliditātes un prognozējamas invaliditātes noteikšanas metodiku, kas balstīta uz funkcionēšanas un rehabilitācijas pasākumu efektivitātes novērtēšanu.

Tiks izstrādāti metodiskie palīgmateriāli ģimenes ārstiem un speciālistiem pacientu nosūtīšanai uz medicīnisko ekspertīzi un rokasgrāmata invaliditātes noteikšanā iesaistītajiem speciālistiem, kā arī speciālas apmācību programmas invaliditātes noteikšanā iesaistītajiem speciālistiem, nodrošināti semināri par jauno invaliditātes noteikšanas sistēmu.

Projekta ietvaros paredzēts celt invaliditātes ekspertīzes institūciju darbinieku kvalifikāciju un organizēt starptautiskus pieredzes apmaiņas pasākumus.

Šo pasākumu rezultātā tiks izstrādāta un ieviesta uz darbspēju, funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu balstīta invaliditātes noteikšanas sistēma, kas ļaus precīzāk noteikt invaliditātes smaguma pakāpi un darbspēju zuduma pakāpi.

Projekta mērķa grupa ir personas ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti, invaliditātes ekspertīzes institūcijas un to darbinieki.

Projektu paredzētā īstenošanas vieta – visa Latvija.

Projekta vadītāja: Zane Lasmane, tel. 67074550; 26483723, e-pasts: Zane.Lasmane@csolutions.lv

 

Pētījums par citu valstu invaliditātes noteikšanas sistēmām (lejuplādēt šeit)

 

 „Rokasgrāmata funkcionēšanas un darbspēju novērtēšanai ar pielikumiem (lejuplādēt šeit)

  

Informatīvie biļeteni par projekta īstenošanas gaitu:

 

Gada informatīvie biļeteni

2010.gada informatīvais biļetens:

Lejuplādēt šeit

Ceturkšņa informatīvie biļeteni

2010.gada 1.ceturkšņa informatīvais biļetens: Lejuplādēt šeit

2010.gada 2.ceturkšņa informatīvais biļetens: Lejuplādēt šeit

2010.gada 3.ceturkšņa informatīvais biļetens: Lejuplādēt šeit

2010.gada 4.ceturkšņa informatīvais biļetens: Lejuplādēt šeit

 

2011.gada 1.ceturkšņa informatīvais biļetens: Lejuplādēt šeit

2011.gada 2.ceturkšņa informatīvais biļetens:Lejuplādēt šeit

2011.gada 3.ceturkšņa informatīvais biļetens:Lejuplādēt šeit

2011.gada 4.ceturkšņa informatīvais biļetens:Lejuplādēt šeit

2011.gada informatīvais biļetens

Lejuplādēt šeit

2012.gada 1.ceturkšņa informatīvais biļetens:Lejuplādēt šeit

 

2012.gada 2.ceturkšņa informatīvais biļetens:Lejuplādēt šeit

 

http://www.vdeavk.gov.lv/index/index/page/84

 

 


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *