Sociālā uzņēmējdarbība
Neaizsargātu sociālo grupu problēmas iegūt darbu, vides piesārņojums iedzīvotāju dzīvesvietas apkārtnē, emigrācija un citas sociālas problēmas cenšas risināt sociālā uzņēmējdarbība. Latvijā šāda veida uzņēmējdarbība ir sastopama, taču šobrīd trūkst tiesiskā regulējuma bāzes, kas šo jomu sakārtotu.

Ar ko nodarbojas sociālais uzņēmums?

Lai gan Latvijā sociālā uzņēmējdarbība vēl tikai sāk attīstīties un tās regulējums ir diskusijas stadijā, Eiropas Savienībā (ES) 2011.gada 25.oktobrī Eiropas Komisija (EK) izdeva paziņojumu par sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu "Labvēlīgu apstākļu izveide sociālajiem uzņēmumiem – sociālās ekonomikas un sociālo inovāciju pamatam". Šajā dokumentā EK ir noteikusi, ka sociālais uzņēmums ir tāds uzņēmums, kura galvenais mērķis ir sociālās ietekmes īstenošana, nevis ieguvumu radīšana saviem īpašniekiem vai partneriem. Tas darbojas tirgū, uzņēmējdarbībai raksturīgā un inovatīvā veidā ražojot preces un sniedzot pakalpojumus, un ienākumus lielākoties izmanto sociāliem mērķiem. Šos uzņēmumus vada atbildīgi un pārredzami, proti, iesaistot uzņēmuma ekonomiskajā darbībā tā darbiniekus, klientus un ieinteresētās puses.

Izpratne par jēdzienu "sociālais uzņēmums" pasaulē mēdz atšķirties, piemēram, viens no sociālās uzņēmējdarbības attīstītājiem, mikrokredītu koncepcijas izstrādātājs un Nobela Miera prēmijas laureāts Muhameds Junuss nosauc septiņus principus. Viņaprāt, sociālā uzņēmuma principi ir šādi:

  • biznesa mērķis ir novērst nabadzību vai sociālas problēmas (piemēram, izglītībā, veselībā), nevis maksimāli gūt peļņu;
  • finansiāla un ekonomiska ilgtspēja;  
  • investori saņem atpakaļ savu ieguldījumu bez procentiem;
  • kad investīcijas ir atmaksātas, uzņēmuma peļņu izmanto tā pilnveidei un paplašināšanai; 
  • atbildīga attieksme pret vidi;
  • darbaspēks saņem darba tirgum atbilstošu atalgojumu un labākus darba apstākļus; 
  • darboties uzņēmumā ar prieku.

 

Vairāk lasiet Lauras Plataces rakstā LVportālā:

http://www.lvportals.lv/likumi-prakse.php?id=252454

 


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *