Sveiciens sociālo darbinieku dienā!
Ik gadu Sociālo darbinieku diena tiek atzīmēta novembra otrajā otrdienā. Latvijā to sāka darīt 1996. gadā un jāteic, ka šo 16 gadu laikā ir notikušas būtiskas pārmaiņas gan sabiedrībā kopumā, gan sociālā darba izpratnē.

Īpaši pēdējos gados Latvijas iedzīvotāji visai bieži ir bijuši pakļauti dažādām pārmaiņām. Ne katrs ir spējis veiksmīgi tikt galā ar tām. Sociālie darbinieki ir profesionāļi, pie kuriem ar savām grūtībām iedzīvotāji vēršas, lai saņemtu atbalstu un palīdzību savu sociālo problēmu risināšanā. Taču sociālais darbinieks viens nevar pilnvērtīgi un efektīvi rast risinājumus, ir jāmeklē un jāpiesaista arī citi resursi.

Sociālie darbinieki ne tikai Latvijā runā par izaicinājumiem, ar ko viņi saskaras pieņemot ētiski informētus lēmumus par to, kā darboties katrā konkrētajā gadījumā. Viena no dilemmām, ar ko saskaras sociālais darbinieks ir konflikts starp sociālo darbinieku pienākumu aizsargāt to cilvēku intereses, ar kuriem viņi strādā, un sabiedrības prasību pēc efektivitātes un lietderīguma, ņemot vērā, ka sabiedrības resursi ir ierobežoti. Tādējādi sociālais darbs nevar būt „ērta" profesija.

Starptautiskajā sociālā darba profesijas definīcijā sociālie darbinieki tiek saukti par pārmaiņu aģentiem, jo sociālā darba profesija veicina sociālās pārmaiņas, iejaucoties tajos aspektos, kur notiek mijiedarbība starp cilvēkiem un viņu vidi. Ja sociālais darbs kļūst par „ērtu" profesiju, tad kaut kas ar to nav kārtībā.

Šodien, sveicot ikvienu Latvijas sociālo darbinieku, kurš izvēlējies šo grūto, un vienlaikus gan indivīdam, gan sabiedrībai ļoti nepieciešamo profesiju, pateicos par darbu, kas ik dienu tiek veikts sociālajos dienestos, patversmēs, krīzes centros un dienas centros, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un citās institūcijās.

Vienlaikus, aicinu arī turpmāk pilnveidot savas profesionālās prasmes, lai sadarbībā ar citiem profesionāļiem iespējami efektīvāk un kvalitatīvāk veiktu sociālo darbu, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamo atbalstu viņu sociālo problēmu risināšanā.

Labklājības ministre Ilze Viņķele.  

http://www.lm.gov.lv/


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *