Desmit dienu laikā jāsniedz ziņas par asistentu pakalpojumu saņēmējiem skolās
Pašvaldībām vai mācību iestādēm desmit darba dienu laikā jāsniedz ziņas informācijas sistēmā, lai varētu nodrošināt finansējumu, kas nepieciešams asistenta pakalpojuma apmaksai. Šis pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti skolās ir pieejams kopš 2012.gada 1.septembra.

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta noteikumi Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē. Tie stājās spēkā 2012.gada 18.oktobrī.

Tas nozīmē, ka pašvaldībai vai mācību iestādei ir līdz 1.novembrim jāsniedz dati informācijas sistēmā vai Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) par cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešams asistenta pakalpojums izglītības iestādēs šajā mācību semestrī. Finansējumu par sniegtajiem pakalpojumiem plānots izmaksāt līdz 2012.gada 15.decembrim.

Labklājības ministrija (LM) atgādina, ka kopš 1.septembra 5-18 gadus veciem bērniem, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgiem cilvēkiem ar I vai II invaliditātes grupu, kuriem sniegts atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību, ir iespēja saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu.

Šis pakalpojums paredzēts pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, vecākiem skolā jāiesniedz iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu, vienlaikus norādot, ka bērnam ir sniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Vecāki var skolā vērsties arī tikai ar iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu, tad skola pati pieprasīs no VDEĀVK nepieciešamo informāciju.

Asistents palīdz līdz 40 stundām nedēļā. Šāda asistenta palīdzība būs pieejama visa mācību gada laikā. Ņemot vērā funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi un veidu, skola slēdz līgumu ar asistentu, kurā norādīs, kāds ir asistenta pakalpojuma apjoms nedēļā un asistenta pienākumi.

Plašāku skaidrojumu, kā saņemt asistenta pakalpojumu skolās, iespējams lasīt LM interneta vietnē http://www.lm.gov.lv/news/id/3908. Jautājumu gadījumā par pakalpojuma piešķiršanas kārtību lūdzam sazināties ar IZM speciālistiem, zvanot pa tālruni 67047909, par finansēšanas kārtību - 67047829 , kā arī, zvanot LM speciālistiem - 67021680.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *