Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" detālplānojuma sabiedriskā apspriešana
Visus, kurus interesē Mežaparka attīstība, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina piedalīties kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskajā apspriešanā!

Sabiedriskā apspriešana norisināsies no 10.10.2012. līdz 31.10.2012.

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

- 17.10.2012. plkst.18:00 Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas aktu zālē, Lībekas ielā 27 un

- 25. 10.2012. plkst.18:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

 

Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem līdz 31.10.2012. var iepazīties:

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4

Rīgas domes ēkā, 2. stāvā, Rātslaukumā 1

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21

kafejnīcā „Gustavs Ādolfs”, Kokneses prospektā 13a, Mežaparkā

internetā – www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, http://www.rigasmezi.lv/ un http://mezaparks.blogspot.com

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00, Amatu ielā 4, 5. stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67 105 816. Rakstiski priekšlikumi līdz 31.10.2012. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā https://www.riga.lv/LV/Channels/, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedrības līdzdalība”.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *