Lietuvā vēsturisks brīdis: radīta jauna saziņas iespēja nedzirdīgajiem – videozvans
Lietuvas Nedzirdīgo biedrības mājaslapā parādījies ziņojums par unikālu jaunumu – nedzirdīgajiem cilvēkiem radīta iespēja izmantot videozvanu tulka pakalpojumu saņemšanai no attāluma.

Kāda ir tā būtība? Tas notiek līdzīgi kā Zviedrijā, kur šis pakalpojums saucas „Kabatas tulks nedzirdīgajiem, kuri lieto zīmju valodu”. Piemēram, nedzirdīgais cilvēks ierodas vizītē pie ārsta un viņam ar ārstu no attāluma palīdz sazināties tulks, kurš pieejams videotelefona ekrānā. Tā var sazināties arī citos gadījumos, kad cilvēki, kas vēlas sazināties, atrodas dažādās vietās. 

Lietuvas Nedzirdīgo biedrības priekšsēdētājas vietniece Svetlana Litvinaite telefonsarunā skaidro: „Šī jaunā saziņas iespēja mūsu biedriem pieejama, burtiski, pāris dienas – no 3. oktobra, tāpēc par  praktisko pieredzi tās lietošanā no mūsu ļaudīm vēl nav saņemta nekāda informācija.

 Pasākums tiek realizēts valsts budžeta finansējuma ietvaros kā ilglaicīgs un beztermiņa attīstībā esošs. Par tā norises gaitu atbildīga mūsu republikas Darba un sociālo lietu ministrija, kuras pārziņā strādā arī Zīmju valodas tulku centrs. Tieši tāpēc nekādas izmaiņas likumdošanā nebija jāveic, tikai jāatrod nauda, lai šo jauninājumu ieviestu.

 Pagaidām tas pieejams tikai darbadienās no pl. 9 līdz pl. 18, turklāt patlaban nedaudziem nedzirdīgiem cilvēkiem, kuriem ir piemērota tipa mobilie telefoni ar 3 G pieslēgumu. To cena ir 200 – 300 eiro, bet valsts par to iegādi atmaksā nelielu daļu (apmēram 10 %). Arī videozvana apmaksa ir dārga, un tā pamatā jāapmaksā pašam lietotājam. Šādu videotelefonu varētu izmantot apmēram 2 - 2.5 tūkstoši cilvēku ar dzirdes traucējumiem, ja viņiem dotu lielāku atlaidi atbilstošu telefona aparātu iegādē un videozvanu apmaksā.”

 Jāpiezīmē, ka videotulka (videozvana) palīdzību nevarēs izmantot 112 palīdzības izsaukšanai.

 Videomateriālu par šo jauno iespēju lietuviešu zīmju valodā Lietuvas Nedzirdīgo biedrības mājaslapā skatiet šeit.

  

Sagatavoja: Ilze Kopmane

http://www.lns.lv/


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *