No 2013. gada plānots precizēt SIVA statusu
Labklājības ministrija (LM) no 2013. gada 1. janvāra plāno precizēt Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) statusu no pašreizējās valsts iestādes - valsts aģentūras uz labklājības ministra pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi.

Minētās izmaiņas nepieciešamas, jo ministrijām saskaņā ar Publisko aģentūru likuma pārejas noteikumu 2. punktu ir jāizvērtē valsts aģentūru darbības atbilstība minētā likuma prasībām. Pēc tam valdībai līdz 2013. gada 1. janvārim jāpieņem lēmums par attiecīgās aģentūras darbības turpināšanu, likvidēšanu vai reorganizēšanu.

Izvērtējot SIVA darbības atbilstību valsts aģentūras statusam, LM konstatēja, ka tā atbilst tiešās pārvaldes iestādes statusam, jo jau šobrīd pilda nevis atsevišķus pārvaldes uzdevumus, bet pamatā tos nodrošina.

Paredzēts, ka SIVA arī turpmāk īstenos valsts politiku personu ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās integrācijas jomā, t.sk. nodrošinās šīm personām iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas izglītību).

Plānots, ka SIVA divas reizes gadā būs jāiesniedz pārskati par tās funkciju izpildi, kā arī par budžeta līdzekļu izlietojumu. Pašreiz SIVA darbību reglamentē 2008. gada 1. aprīlī apstiprināts nolikums.

Iepriekšminēto paredz LM izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums, kas ceturtdien, 27.septembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *