LM no 2013. gada rosina precizēt NVA statusu
Labklājības ministrija (LM) no 2013. gada 1. janvāra rosina precizēt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) statusu no pašreizējās valsts iestādes - valsts aģentūras uz labklājības ministra pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi.

Minētās izmaiņas nepieciešamas, jo ministrijām saskaņā ar Publisko aģentūru likuma pārejas noteikumu 2. punktu ir jāizvērtē valsts aģentūru darbības atbilstība minētā likuma prasībām. Pēc tam valdībai līdz 2013. gada 1. janvārim jāpieņem lēmums par attiecīgās aģentūras darbības turpināšanu, likvidēšanu vai reorganizēšanu.

Izvērtējot NVA darbības atbilstību valsts aģentūras statusam, LM konstatēja, ka tā atbilst tiešās pārvaldes iestādes statusam, jo NVA funkciju īstenošanai finansējums pilnā apmērā tiek nodrošināts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un maksas pakalpojumi pārvaldes uzdevumu veikšanai netiek sniegti.

Paredzēts, ka NVA arī turpmāk pārraudzīs aktīvo nodarbinātības pasākumu un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu īstenošanu un izmaksu analīzi, pildīs Eiropas Savienības (ES) fondu vadībā iesaistītās otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vai sadarbības iestādes uzdevumus, nodrošinās ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanu, slēgs līgumus par projektu īstenošanu, nodrošinās to uzraudzību un kontroli, nodrošinās inovatīvu metožu un risinājumu izstrādi un to ieviešanu darbā ar bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām personām un sadarbības partneriem, uzturēs un sistemātiski atjaunos NVA funkciju izpildei nepieciešamās datubāzes, nodrošinās Latvijas Republikas darbību Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklā (EURES).

Plānots, ka NVA divas reizes gadā būs jāiesniedz pārskati par tās funkciju izpildi, kā arī par budžeta līdzekļu izlietojumu. Pašreiz NVA darbību reglamentē 2003. gada 29. jūlijā apstiprināts nolikums.

Iepriekšminēto paredz LM izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums, kas ceturtdien, 27.septembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *