2012. gadā piešķirs papildu finansējumu 3,96 milj. latu tehniskajiem palīglīdzekļiem un valsts pabalstiem
Lai vairāk nekā četri tūkstoši cilvēku, kuriem ir nepieciešamas tehniskās palīgierīces, piemēram, ratiņkrēsli, protēzes u.c., varētu tās saņemt un iesaistīties darba tirgū un sabiedrībā, LM papildus piešķirti 749,6 tūkst. latu. Savukārt 270,1 tūkst. latu šim mērķim novirzīti, pārdalot LM iekšējo finansējumu. Līdz ar to šiem cilvēkiem jau 2012.gada ceturtajā ceturksnī būs nodrošināti nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi, tādējādi saīsinot pēc tiem esošo rindu.

Tāpat papildu līdzekļi paredzēti, lai izmaksātu valsts sociālos pabalstus, kuriem pieaudzis saņēmēju skaits, piemēram, valsts pabalstu ar celiakiju slimiem bērniem - 148,1 tūkst. latu. Savukārt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam papildus piešķirti 348,2 tūkstoši latu. Šo pabalstu piešķir cilvēkiem, kuriem nav tiesību saņemt valsts pensiju, apgādnieku zaudējušiem bērniem, kuri nesaņem apgādnieka zaudējuma pensiju, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti, kuri ir pārsnieguši 18 gadu vecumu, bet kuriem nav tiesību uz invaliditātes pensiju.

Papildu līdzekļi paredzēti arī izdienas pensiju izmaksai - 402,3 tūkstoši latu, bet piemaksām politiski represētajiem - 2,22 milj. latu.

Papildus Saeima arī atbalstīja deputātu priekšlikumu novirzīt 50 tūkst. latus Latvijas Bērnu fondam sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem, kuri cietuši no vardarbības. Savukārt ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu īstenošanā iesaistītās institūcijas - Valsts darba inspekcijas amatpersonu (darbinieku) motivēšanai, saistībā ar darbības rezultātiem 2012.gada sešos mēnešos un šo pasākumu ietekmi uz nodokļu iekasēšanu, atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, paredzēti papildu līdzekļi  40 tūkst. latu apmērā.

Papildus tam LM 2012.gada valsts budžeta grozījumu izstrādes gaitā veikusi esošo un budžetā jau piešķirto resursu pārdali. Lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, t.sk., klientu dzīves kvalitāti valsts sociālās aprūpes centros, prioritāri iekšējo līdzekļu pārdalē 955,3 tūkst. latu novirzīti neatliekamo pasākumu īstenošanai valsts sociālās aprūpes centros.

Savukārt Eiropas Savienības struktūrfondu politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai papildus 2012.gada budžetā plānoti 24,7 milj. latu. Šie līdzekļi galvenokārt paredzēti aktīvo nodarbinātības pasākumu, tostarp, algoto pagaidu sabiedrisko darbu un bezdarbnieku apmācību, īstenošanai.

Līdz ar to kopumā budžeta grozījumi paredz labklājības nozares pamatbudžeta palielinājumu par 29,1 milj. latu, vai par 13,5%. Atgādinām, ka LM pieejamie valsts pamatbudžeta līdzekļi 2012.gadā bija plānoti 215, 04 milj. latu apmērā.

Grozījumi sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā paredz par 55,6 milj. latu samazināt speciālā budžeta deficītu, jo par 11 milj. latu pieauguši valsts sociālās apdrošināšanas budžeta izdevumi, savukārt par 66,6 milj. latu pieauguši valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumi, tādējādi būtiski uzlabojot situāciju speciālajā budžetā.

http://www.lm.gov.lv/news/id/3878


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *