Nevalstiskās organizācijas aicinātas iesniegt projektu pieteikumus programmā NVO fonds
Saskaņā ar Finanšu ministrijas 29.08.2012. informāciju, 16.augustā apstiprināta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu 2009. - 2014. gada plānošanas perioda aktivitāte programmā „NVO fonds". To administrēs Sabiedrības integrācijas fonds (SIF).

Programmas „NVO fonds" mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un veicināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai. „NVO fonda" finansējums ir 7,6 miljoni latu, projektu iesniedzēji būs nevalstiskās organizācijas. Programmas ietvaros tiks izsludināta atklāta projektu atlase divās apakšprogrammās. Pirmā no tām ir NVO darbības atbalsta programma, kuras atbalsts paredzēts NVO ikdienas darbības atbalstam tādās jomās kā demokrātija, cilvēktiesības un diskriminācijas ierobežošana, vide un ilgtspējīga attīstība, līdztiesība u.c. Otra, NVO projektu programma, būs vērsta uz sociālām aktivitātēm, kā sociālo pamatpakalpojumu nodrošināšana, iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai, atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, kā arī uz starpkultūru dialogu un nacionālo minoritāšu integrāciju. Pirmā projektu atlase plānota 2012.gada beigās. Plašāku informāciju par NVO fondu skatīt http://www.sif.lv/


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *