Tikšanās ar Leonardu Augustu no Latvijas ģimenes ārstu asociācijas
31.jūlijā Apeirona diskusiju klubiņa viesis bija sabiedriskās organizācijas „Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” valdes loceklis Leonards Augusts, kurš piedalās Latvijas Republikas Labklājības ministrijas darba grupas darbā „Normatīvo aktu pilnveidošanai saistībā ar individuālo rehabilitācijas plānu izstrādi personām ar invaliditāti un personām ar prognozējamu invaliditāti”.

Jau tagad var teikt, ka visa paredzamā rehabilitācija būs maksas. Medicīnai valsts no IKP piešķir tikai 3,2% (piemēram, Zviedrijā - 6%, Vācijā - 8%).

Viesis iepazīstināja ar medicīnas finansēšanas niansēm mūsu valstī. Ģimenes ārsti ir tikai valsts izdoto likumu izpildītāji, savā darbā ārsti vadās no Ministru kabineta noteikumiem Nr.1046, kuri ir pieejami internetā, kā arī izvilkumiem no šiem noteikumiem jābūt arī pie ģimenes ārsta.

Runājot par atvieglojumiem 1. grupas invalīdiem, tad:

  • 1. grupas invalīdiem par ģimenes ārsta mājas vizīti jāmaksā Ls 2,00, ja pacients dzīvo ārsta teritoriālajā rajonā;
  • pacientiem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe (gulošiem pacietiem ar noteiktām diagnozēm) - Ls 2,00;
  • 1. grupas invalīdi ir atbrīvoti no pacienta iemaksas gan pie ģimenes ārsta, gan pie speciālista;
  • Kompensējamās zāles un kompensējamās higiēnas preces pienākas pacientiem, kuri slimo ar noteiktām smagām vai hroniskām saslimšanām, neatkarīgi no noteiktās invaliditātes grupas un tās esamības. Zāles tiek kompensētas 100%, 90%, 75% vai 50% apmērā atkarībā no tā, vai zāļu lietošana nepieciešama dzīvības funkciju uzturēšanai vai veselības stāvokļa uzlabošanai.

No nākošā gada tiks izveidots jauns portāls e-veselība, kurā tiks atspoguļoti dati par katra pacienta veselību.

Ja pacients gada laikā jau ir iztērējis 250 latu pacientu iemaksās, tad ar čekiem var griezties Nacionālajā veselības dienestā, kurš izdos izziņu, ka konkrētais pacients uz atlikušo gada daļu ir atbrīvots no pacientu iemaksām, tāpat kā trūcīgas personas ar attiecīgu izziņu no sociālā dienesta.

Ja ģimenes ārsts dod pacientiem savu mobilā telefona numuru, tad to nevajadzētu izmantot ļaunprātīgi, bet gan tikai darba laikā no 8:00 līdz 16:00, pārējā laikā ir pieejams ārstu konsultatīvais maksas tālrunis 66016601, kurš darbojas no 18:00 līdz 8:00, vai arī 03.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta sabiedrības integrācijas fonda programmas ietvaros.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *