VDEĀVK bērnu nodaļai būs jaunas telpas Ventspils ielā 53
Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) bērnu nodaļa no 6.augusta klientus pieņems jaunās telpās - Ventspils ielā 53.

Pašlaik VDEĀVK Rīgas 4.specializētā nodaļa bērnus pieņem Lielvārdes ielā 68, bet no 6.augusta tā pārcelsies uz Ventspils ielu un turpinās darbu Rīgas apvienotās nodaļas sastāvā. Klientu ērtībām reģistratūrā ir izveidota rindu vadības sistēma ar atsevišķu apkalpošanu bērniem. Tāpat apmeklējumam joprojām varēs pieteikties iepriekš, rezervējot noteiktu laiku. Pieteikties ekspertīzei var arī e-pakalpojumu portālā „Latvija.lv".

Jaunās telpas ir izremontētas un atbilstoši aprīkotas, tādējādi radot ērtības gan cilvēkiem, kuriem veiks invaliditātes ekspertīzi, gan arī viņu pavadītājiem. Turklāt tai pašā ēkā Ventspils ielā 53 atrodas arī Tehnisko palīglīdzekļu centrs.

Labklājības ministrija (LM) atgādina, ka 2010.gadā uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „VDEĀVK infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai" īstenošana. Tā ietvaros veikts telpu remonts, labiekārtošana un iegādāta invaliditātes apliecību izgatavošanas iekārta ar saistītajām iekārtām un programmatūru. Projekta īstenošanā ieguldīti ERAF un valsts līdzekļi 526,2 tūkstošu latu apmērā.

No16.jūlija būs slēgta VDEĀVK Jelgavas specializētā nodaļa Filozofu ielā 69. Klientus apkalpos Rīgas specializētā nodaļa Ventspils ielā 53. Savukārt no 6.augusta VDEĀVK Rīgas 9.specializēto (redzes) nodaļu iekļauts Rīgas apvienotās nodaļas sastāvā, pakalpojums būs pieejams Ventspils ielā 53.

VDEĀVK ir LM padotības iestāde, kas veic invaliditātes ekspertīzi. Tās uzdevums ir individualizēti izvērtēt cilvēka fizisko vai psihisko spēju ierobežojuma pakāpi un iespējas integrēties sabiedrībā. Pamats invaliditātes ekspertīzei ir iesniegums un  ģimenes vai ārstējošā ārsta izsniegts nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju.

http://www.lm.gov.lv/


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *