SLP sociālie darbinieki Daugavpilī palīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atrast sevi
Sociālo lietu pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļā veciem ļaudīm un personām ar invaliditāti pēc konsultācijas griezās jauna sieviete ar invaliditāti, kura vēlētos apgūt jaunu profesiju un pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, lai varētu veiksmīgāk atrast algotu darbu un integrēties sabiedrībā. Sociālās integrācijas valsts aģentūra piedāvā cilvēkiem ar invaliditāti uz praksi orientētās mācību programmas, sniedzot zināšanas un iemaņas, kas ir pieprasītas darba tirgū.

Nodaļas sociālie darbinieki noskaidroja sievietes intereses, motivāciju mācīties un gatavību apgūt jaunu profesiju. Kliente izteica vēlēšanos apgūt surdotulka profesiju. Sociālie darbinieki izstrādāja individuālo rehabilitācijas plānu, kurš pēc MK noteikumiem Nr. 271 ir obligāts, lai saņemtu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu. Individuālo rehabilitācijas plānu klientei būs nepieciešams iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, kur notiks profesionālās piemērotības noteikšana. Pēc profesionālās piemērotības noteikšanas cilvēki ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti atbilstoši rekomendācijai var apgūt profesiju, mācoties SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai studējot SIVA Koledžā par valsts budžeta līdzekļiem.

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā valsts apmaksā: ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas, dzīvošanu dienesta viesnīcā, ēdināšanu, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem – surdotulkošanu. Vide ir pilnībā pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem un cilvēkiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras atbalsta punkts, kur var saņemt informāciju par bezmaksas mācību iespējām, padomus profesijas izvēlē, kā arī apgūt tālākizglītības kursus un saņemt palīdzību piemērotas prakses un pastāvīgas darbavietas atrašanā atrodas Daugavpilī, Daugavpils Valsts tehnikumā, Mendeļejeva ielā 1, tālr. 65429164, e-pasts: daceozerska@gmail.com.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *