VDEĀVK pabeidz darbu pie e-pakalpojumu personām ar invaliditāti izstrādes
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu ir pabeigusi darbu pie trīs e-pakalpojumu personām ar invaliditāti un universālā e-pakalpojuma juridiskām personām izstrādes un izvietošanas valsts portālā www.latvija.lv. Līdz ar šo e-pakalpojumu ieviešanu, klientiem tiek būtiski atvieglota VDEĀVK sniegto pakalpojumu saņemšana, uzlabota apkalpošanas kvalitāte un ātrums, kā arī samazināts nepieciešamo klātienes vizīšu skaits, lai saņemtu VDEĀVK sniegtos pakalpojumus.

VDEĀVK e-pakalpojumi ir izstrādāti un tiek ieviesti ar mērķi atvieglot klientiem iestādes sniegto pakalpojumu saņemšanu, būtiski uzlabojot klientu apkalpošanas procesus, ātrumu un kvalitāti.

Domājot par klientu ērtībām, VDEĀVK e-pakalpojumi būs pieejami arī iestādes mājas lapā http://www.vdeavk.gov.lv/, īpašā sadaļā „E-pakalpojumi”, kurā būs gan saites uz e-pakalpojumiem, gan to lietošanas apraksti, kā arī īpaši izstrādātas videopamācības, kurās detalizēti soli pa solim parādīts, kā e-pakalpojumi lietojami.

3 jaunie e-pakalpojumi VDEĀVK klientiem

1.    E-pakalpojums „Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu” radīs iespēju klientiem, neierodoties VDEĀVK klātienē, pieteikties invaliditātes ekspertīzes veikšanai, kā arī saņemt informāciju par ekspertīzes veikšanai nepieciešamajiem un VDEĀVK iesniedzamajiem dokumentiem.

2.    E-pakalpojums „Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai” radīs iespēju klientiem, neierodoties VDEĀVK klātienē, elektroniski iesniegt iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai.

3.    E-pakalpojums „Mani dati VDEĀVK” radīs iespēju klientiem, neierodoties VDEĀVK klātienē, piekļūt saviem invaliditātes ekspertīzes lēmumiem un atzinumiem, pārvaldīt savu informāciju VDEĀVK.

Visi minētie e-pakalpojumi ir pieejami privātpersonām, autentificējoties ar e-parakstu vai izmantojot interneta banku autentifikāciju, lai iesniegtu iesniegumus vai saņemtu informāciju par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem, aizbildniecībā vai aizgādnībā esošajām personām.

E-pakalpojums sadarbības partneriem

Papildus VDEĀVK klientiem paredzētajiem e-pakalpojumiem, ir izstrādāts arī „Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei”. Šis e-pakalpojums paredzēts VDEĀVK partneriem - juridiskām personām (piemēram, CSDD, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojam, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, u.c.), lai tās savā darbā (un arī sniedzot savus pakalpojumus) varētu operatīvi iegūt informāciju no VDEĀVK Invaliditātes informācijas sistēmas par konkrētas personas invaliditātes statusu, piemēram, noteikto invaliditātes grupu, funkcionālajiem traucējumiem, invalīda apliecības derīguma termiņu, u.c. Līdz ar to datu apmaiņa var notikt elektroniski un nesalīdzināmi ātrāk, jo VDEĀVK vairs nebūs jāgatavo dažādas izziņas un apliecinājumi papīra formātā.

E-pakalpojumi ģimenes ārstiem

VDEĀVK turpina darbu arī pie e-pakalpojumu ieviešanas ģimenes ārstiem. Pašlaik notiek šo e-pakalpojumu ieviešanas valsts portālā www.latvija.lv process. Ar e-pakalpojumu Ģimenes ārsta pacienta nosūtījums uz VDEĀVK” tiks radīta iespēja autentificētam e-pakalpojuma lietotājam – ģimenes ārstam elektroniski sagatavot un iesniegt sava pacienta nosūtījumu uz VDEĀVK invaliditātes ekspertīzi. Savukārt ar e-pakalpojumu „Ģimenes ārsta pacientu lietas VDEĀVK” ģimenes ārstam tiks radīta iespēja pārlūkot VDEĀVK Invaliditātes informācijas sistēmā pieejamo informāciju (nosūtījumus, ekspertīzes lēmumus, atzinumus, ieteikumus) par saviem pacientiem.

 

Projekts „Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana” tiek realizēts labklājības nozares strukturālo reformu ietvaros, kuras veic Labklājības ministrija. Kopš pagājušā gada ar ERAF atbalstu tiek īstenoti vairāki modernizācijas projekti labklājības nozarē – Labklājības ministrijā, kā arī 3 ministrijas padotības iestādēs. Projekts tiek realizēts ar ERAF finansiālu atbalstu. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 545 995 latu apmērā, finansējumu 100% apmērā ir piešķīris ERAF. Projektu plānots īstenot līdz 2012. gada augustam.

 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir Labklājības ministrijas padotības valsts pārvaldes iestāde, kas veic invaliditātes ekspertīzi Latvijas Republikā. Invaliditātes ekspertīzes uzdevums ir individualizēti izvērtēt personas fizisko vai psihisko spēju ierobežojuma pakāpi un iespējas integrēties sabiedrībā.

 

www.vm.gov.lv


Komentāri
fakts
2018-02-14 12:34:18
akar izbeidzās invaliditātes termiņš, latvija.lv klusē par tālāko, nekādu dokumentu vai naudu pensijas izskatā kopš februāra sākuma neesmu dabūjis, tik pārdesmit eiro... ko darīt? iet kārties???
ROMEO
2018-04-23 12:25:33
У меня ситуация ещё смешнее: две 3-и группы (одна с 2000 года- пожизненно, вторую дали 20.04.2018 года на 5 лет) а с 23 марта ни одной пенсии
ROMEO
2018-04-23 12:28:27
Извиняюсь, с 23 марта перестали платить.
Vārds: *
Komentārs: *