Muskulo-skeletālās sistēmas slimības Latvijas ekonomikai katru gadu rada līdz 255 miljonus latu zaudējumus
Vakar, 2012. gada 28. martā, notika projekta Piemērots darbam (Fit for Work) pētījuma prezentācija, kurā novērtēta muskulo-skeletālās sistēmas slimību (MSS) ietekme uz tautsaimniecību, kas ES kopumā sasniedz līdz pat 2% no IKP . Kā liecina nevalstiskās organizācijas The Work Fondation dati, Latvijā tie ir 64 līdz 255 miljoni latu katru gadu.

Eiropas Komisija s aprēķini liecina, ka MSS rada 50% no visām darba nespējām, kas ilgst no trim vai vairāk dienām, un 60% no pastāvīgas darba nespējas. Latvijā veiktais pētījums liecina, ka MSS un karpālā kanāla sindroms ir divas visbiežāk sastopamās arodslimības Latvijā (no visām arodslimībām 46,1 % gadījumos ir MSS). Muskulo-skeletālo sistēmu slimību dēļ pirmreizējo invaliditāti ieguvušo cilvēku skaits būtiski pieaudzis no 935 cilvēkiem 2004. gadā līdz 2600 cilvēkiem 2010. gadā. Par divām trešdaļām darba kapacitāte gada laikā tiek ierobežota 40% reimantiskā artrīta (RA) slimnieku, bet pēc trim gadiem sakarā ar progresējošu RA viņi pārtrauc darba gaitas. Reimatisko slimību izraisīta darba nespēja bieži vien ir rezultāts ilgai gaidīšanai uz pieņemšanu pie ārsta. Latvijā reimatologu skaits ir viens no zemākajiem Eiropā – 0,5 speciālisti uz 100 000 iedzīvotājiem. Tajā pašā laikā 73% RA pacientu pastāv locītavu erozīvo bojājumu risks, ja starp simptomu parādīšanos un nokļūšanu pie speciālista - reimatologa jāgaida ilgāk par gadu.

Vakar pētījuma prezentācijā piedalījās Fit for Work patrons Latvijā Kālis Šadurskis, kurš darbojas arī projekta iniciatīvas grupā Eiropas parlamentā, veselības ministre Ingrīda Circene, Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašaradens Latvijas Reimatologu asociācijas prezidente, profesore Daina Andersone, Lietuvas Reimatologu asociācijas prezidents Alģirds Venalis, Cilvēku ar īpašajām vajadzībām organizācijas Sustento vadītāja Gunta Anča, RSU Rehabilitācijas fakultātes dekāns Aivars Vētra, Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska, Veselības ekonomikas asociācija locekle Daiga Behmane, kā arī citi eksperti, ministriju un to struktūrvienību pārstāvji.

Kā atz ina projekta Fit for Work patrons Latvijā Kārlis Šadurskis , beidzot valstī ir jāmaina veselības aprūpes pieeja - jāskatās uz problēmu kompleksi un plānojot veselības budžetu, jāņem vērā tas, kādas tiešās, netiešās un nemateriālās izmaksas rada katra diagnoze. „Ir jāmaina akcenti – uz pacientu jāskatās kā uz darba ņēmēju, nevis slimnieku, ko „paslēpt” mājās un nodrošināt viņam nepieciešamo minimālo aprūpi.”

Visi klātesošie atzina, ka Latvijā jāuzlabo MSS slimnieku agrīna diagno stika, terapija, rehabilitācijas nodrošināšana un reintegrācija darba tirgū, un tāpēc nepieciešams izstrādāt MSS slimību vadības nacionālo plānu. Kā atzina veselības ministre Ingrīda Circene, šādas nacionālās programma jau pastāv vairākām slimībām, kuru ārstēšana valstī būtiski uzlabojusies, tāpēc tāda nepieciešama arī MSS slimību vadībai. Arī Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens atzina, ka MSS slimību radītās sekas ir nepieciešams novērst pēc iespējas ātrāk, kompleksi pieejot šīs problēmas risinājumam, jo visa sabiedrība ir ieinteresēta cilvēku veselībā, viņu darbaspējās un lielākā sociālās apdrošināšanas budžetā.

Pasākuma noslēgumā klātesošie parakstīja Sapra šanās memorandu, kurā tiek atzīts, ka nepieciešams prioritizēt MSS slimības veselības un labklājības jomā, apzinot slimnieku skaitu, ekonomisko zaudējumu apjomu, jāpanāk, ka galvenais terapijas mērķis ir MSS slimnieku darbaspēju saglabāšana, kā arī jārada mehānismi, kas nodrošina MSS slimniekiem agrīnu diagnosticēšanu, pacienta stāvoklim atbilstošas terapijas pieejamību un rehabilitāciju, kas var būtiski mazināt invaliditātes gadījumu skaitu. Gan memorandā, gan diskusijās izskanēja atziņa, ka ļoti svarīgi ir arī veicināt darba devēju izpratni par MSS, lai viņi varētu pielāgot darba vietas MSS slimniekiem, kas mazinātu ekonomisko slogu uz darba nespējas izmaksām.

Pasākuma laikā tika nolemts izveidot speciālistu, NVO un valsts institūciju darba grupu MSS vadības nacionālā plāna izstrādei.

Papildu informācija:

Vita Savicka

Projekta koordinatore

Mob. 29238644; e-pasts: vita.savicka@bcp.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *