Latvijas Televīzija martā un aprīlī paplašina subtitrēto raidījumu un filmu apjomu
Kā zināms, februārī LTV ievērojami palielināja raidījumu un filmu apjomu, ko pārraida ar subtitriem vai surdotulkojumu. Šim projektam tiek lietota papildus piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija

Raidījumus ar subtitriem LTV1 un LTV7 demonstrē atkārtojumu laikos. No 29. marta atkārtojumu blokam pievienosies arī populārā pavāra Mārtiņa Rītiņa izglītojošais kulinārijas raidījums „Kas var būt labāks par šo?”, ko plkst. 10.50 LTV1 pārraidīs ar subtitriem.

LTV1 ir sagatavojusi un pārraida arī vairākas filmu slejas ar subtitriem: svētdienas romantisko filmu, kas ēterā ir plkst. 18.50, un sestdienas dabas filmu plkst. 16.45; šobrīd tajā demonstrē BBC dokumentālo daudzsēriju filmu „Dzīvība”.

Subtitrēto filmu apjoms no 30. marta palielināsies. LTV ar subtitriem pārraidīs piektdienas vakara detektīvseriālu „Midsomeras slepkavības”, kas skatāms ēterā plkst. 22.10; savukārt, no 22.aprīļa ar subtitriem rādīs svētdienas vakara lielfilmas (ēterā plkst. 21.40). Pirmās svētdienas vakara filmas ar subtitriem būs divsēriju mākslas filma „Titāniks” (ēterā 22. un 29. aprīlī).

Atkārtojuma laikos trešdienās plkst. 10.20 LTV1 ar subtitriem pārraida „100 g kultūras. Nacionālie dārgumi”, bet vakarā plkst. 23.15 programmā iekļauts raidījums „Vides fakti”. Ceturtdienās LTV1 izveidots raidījumu kopums, kas trīs stundu garumā dod iespēju vērot raidījumus cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem: plkst. 10.20 ar subtitriem demonstrē lauku dzīves tematikai veltīto „Provinci”, plkst. 11. 20 diskusiju raidījumu „Sastrēgumstunda” (ar surdotulkojumu), tam plkst. 12.30 seko analītiskā programma „De facto” (ar subtitriem). Svētdienas pusdienlaikā plkst. 12.00 LTV 7 var noskatīties „Zebru” ar subtitriem.

Šo jauno raidījumu un filmu sleju izvēle, ko LTV pārraidīs ar subtitriem, notiek ciešā sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību un pēc cilvēku ar dzirdes traucējumiem ieteikuma. Uzdevumu paplašināt savu raidījumu un filmu klāstu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem LTV cenšas sabalansēt ar citu auditorijas grupu interesēm un vajadzībām.

LTV pārvietojusi raidījuma „Kopā” atkārtojumu ar subtitriem no dienas slejas uz trešdienas vakaru plkst. 22.30. Lai pārraidītu ar subtitriem „De facto” un „100 g kultūras. Nacionālie dārgumi”, LTV iekļāvusi programmā šo raidījumu papildus atkārtojumus.

http://www.ltv.lv/lv/zinas/4062/


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *