Labdarības akcija "Palīdzēsim bērniem dzirdēt"
Latvijā ir vairāki simti bērnu, kuri cieš no dzirdes traucējumiem. Lai viņi spētu uztvert apkārt notiekošo, parasti jālieto dzirdes aparāti. Valsts pagaidām nodrošina bērniem lineāros dzirdes aparātus, kādus citās Eiropas valstīs sen nelieto, jo tie izkropļo skaņu, rada vienlīdz lielu visu ienākošo trokšņu skaņu. Bērniem šie aparāti rada galvassāpes, kā arī apgrūtina valodas uztveri un runas attīstību. Lai bērns varētu justies pilnvērtīgs savu vienaudžu vidē, ir jāpalīdz dzirdēt. To var paveikt ar digitālajiem dzirdes aparātiem, kas diferencē ienākošās skaņas un slāpē fona trokšņus.

Kopš 2008. gada ABLV Charitable Foundation, pateicoties ABLV Bank klientu un darbinieku ziedojumiem un dāvinājumiem sniedz palīdzību digitālo dzirdes aprātu iegādē bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

ABLV Charitable Foundation aicina vecākus iesniegt pieteikumus dzirdes aparātu iegādei.

Fonds izskata pieteikumus par dzirdes aparātu piešķiršanu bērniem līdz 18 gadu vecumam ar diagnosticētu II-V pakāpes vājdzirdību, ja dzirdes aparāta nepieciešamību noteicis atbilstošs bērnu dzirdes speciālists un kuru ģimenēm/aizbildņiem nav nepieciešamo finanšu līdzekļu, lai ārsta ieteiktajā laikā pēc vājdzirdības vai tās progresēšanas konstatēšanas iegādātos bērnam kvalitatīvus digitālos dzirdes aparātus.

Potenciālajam dzirdes aparāta saņēmējam jāatbilst vismaz vienam no sekojošajiem kritērijiem (prioritārā kārtībā):

  • bērna ģimenei (mājsaimniecībai) attiecīgā pašvaldība piešķīrusi trūcīgās ģimenes (personas) statusu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • bērna ģimeni (mājsaimniecību) attiecīgā pašvaldība atzinusi par maznodrošinātu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • dzirdes aparāta piešķiršana bērnam (no 14 gadiem un vecākam) šīs ģimenes (mājsaimniecības) nedzirdīgajiem/vājdzirdīgajiem pieaugušajiem būtiski uzlabo iespējas sazināties/uzturēt komunikāciju ar apkārtējo sabiedrību.  

Ja vājdzirdīgā bērna ģimenei (mājsaimiecībai) nav piešķirts ne trūcīgās, ne maznodrošinātās ģimenes statuss, tad iesniegumā par dzirdes aparāta piešķiršanu jāapraksta ģimenes materiālais un finansiālais stāvoklis, pamatojot, kāpēc nav iespējams ārsta ieteiktajā laikā nodrošināt nepieciešamos līdzekļus, lai iegādātos dzirdes aparātus. Atbalsts ģimenēm (mājsaimniecībai), kuras neatbilst vismaz vienam no augstāk minētajiem kritērijiem, tiek piešķirts, izskatot katru gadījumu atsevišķi un ar priekšnoteikumu, ka ģimene (mājsaimniecība) dzirdes aparātu iegādē iesaistās ar savu līdzfinansējumu iespēju robežās. Līdzfinansējuma apmēru apstiprina ABLV Charitable Foundation valde katrā gadījumā atsevišķi.

 

Bērnu vecāki vai bērnu intereses pārstāvošas personas aicinātas aizpildīt iesniegumu latviešu vai krievu valodā. Parakstītu iesniegumu, pievienojot prasītos dokumentus, jānosūta uz fonda pasta adresi vai jāienes fondā darba laikā.

Iesniegumus izskata to iesniegšanas secībā. Katru gadu tiek sniegta palīdzība vidēji 15 - 20 bērniem. Priekšroka tiek dota bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm.

Plašāka informācija iegūstama, zvanot 6728 1383 vai rakstot uz e-pastu: info@ablvfoundation.org.


 http://www.ablvfoundation.org/dzirdes-aparatu-iegade-berniem-labdaribas-akcija-palidzesim-berniem-dzirdet

 


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *