Informācija vecākiem - izmantojiet atpūtas brīdi!
Rīgas domes Labklājības departaments aicina Jūs izmantot sociālo pakalpojumu „Atelpas brīdis”. Tā ir īpaša programma domāta bērnu ar īpašām vajadzībām ģimenēm, ko var saņemt Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālēs - „Teika” (no 4-18 gadiem) un „Pļavnieki” (līdz 5 gadiem), kur tiek nodrošināta bērniem draudzīga, pieejama vide un sociālo pakalpojumu kvalitāte atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Bērns, atrodoties institūcijā, saņem profesionālu aprūpi, savukārt ģimene tikmēr iegūst atelpas brīdi personiskajām vajadzībām un garīgās labklājības stabilizēšanai. Šis pakalpojums tika ieviests 2006. gadā un to var izmantot bērni ar īpašām vajadzībām no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam 30 dienas gadā. Bērns var uzturēties visu diennakti vai tikai dienas vai nakts laikā, atbilstoši vecāku vēlmēm.

Pakalpojuma mērķis: nodrošināt bērniem ar īpašām vajadzībām īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā – uzturēt un attīstīt pašaprūpes un sociālās prasmes, nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, vienlaicīgi īslaicīgi atslogojot bērnu piederīgos no aprūpes pienākumu veikšanas.

Pakalpojuma saturs: diennakts uzraudzība, pašaprūpes nodrošināšana, 4 x ēdināšana, pastaigas, sociālā darbinieka konsultācijas, fizioterapeita, logopēda, psihiatra, rehabilitologa un citu speciālistu konsultācijas. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošinātas arī ģimenes ārsta konsultācijas.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība: pakalpojums tiek sniegts bez ģimenes ienākumu izvērtēšanas un 100% apmērā tiek finansēts no Rīgas pašvaldības līdzekļiem.

Lai saņemtu nosūtījumu uz pakalpojumu, lūdzam vērsties Rīgas Sociālajā dienestā atbilstoši dzīvesvietai, kur sociālais darbinieks izvērtēs bērna vajadzības un sagatavos nepieciešamos dokumentus pakalpojuma saņemšanai.

Vecākiem jāiesniedz šādi dokumenti: iesniegums un primārās veselības aprūpes ārsta izsniegts izraksts no bērna medicīniskās ambulatorās kartes vai izraksts no ārstniecības iestādes par bērna veselības stāvokli (izraksta derīguma termiņš ir 6 mēneši).

Iespējas iepazīties ar pakalpojumu: pakalpojuma sniedzēji piedāvā bērnu vecākiem iepazīties klātienē ar uzturēšanās apstākļiem, iespējām saņemt rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī saņemt atbildes uz visiem Jūs interesējušiem jautājumiem.

Sīkāka informācija:

filiāle „Teika”, vadītāja Anna Meņkova, Stāmerienas ielā 4, Rīgā, tālr. 67543224,      675432223, e-pasts: teika@vsacriga.gov.lv

filiāle „Pļavnieki”, vadītāja Vēsma Priedīte, Zebiekstes 3, Rīgā, tālr. 67585912
e-pasts: plavnieki@vsacriga.gov.lv

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie Rīgas domes Labklājības departamenta galvenās speciālistes Gundegas Klaužas, tel. 67105205, e – pasts: gundega.klauza@riga.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *