Cilvēkus ar redzes traucējumiem aicina pieteikties masieru kursos!
Ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu cilvēki ar redzes traucējumiem līdz 21.februārim ir aicināti Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā pieteikties bezmaksas masiera profesijas apguvei programmā „Fizioterapija". Studijas plānots uzsākt šī gada martā un to ilgums būs 1,5 gadi.

Izglītības procesa mērķis ir sagatavot ārstniecības personas ar kvalifikāciju „Masieris", lai patstāvīgi veiktu masāžu dažādu slimību profilaksē, ārstēšanā un medicīniskajā rehabilitācijā. Mācības notiks Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā (LU RMK) Rīgā, Hipokrāta ielā 1.

Studijas notiks klātienē, savukārt programmas īstenošanas rezultātā absolventi iegūs trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Uzņemšanas noteikumi - potenciālajam  izglītojamam jāatbilst zemāk norādītajiem kritērijiem. Tāpat nepieciešams pieteikties studijām līdz šī gada 21.februārim, iesniegt dokumentus un nokārtot profesionālās atbilstības testu.

Uzņemšanas kritēriji:

iegūta vispārējā vidējā izglītība,

ir Rīgas pilsētas 9.veselības un darbaspēju ekspertīzes nodaļas (specializētās acu komisijas) izsniegta invalīda apliecība vai sertificēta oftalmologa atzinums, kas apliecina, ka personas redzes asums labāk redzošai acij ar maksimālu korekciju ir zemāks par 0,1 un redzes lauks sašaurinās mazāk par 20 grādiem no fiksācijas punkta,

projekta ietvaros nav iegūta izglītība VSDA SIA „Attīstība" sociālā darba profesionālās augstākās izglītības programmās.

Iesniedzamie dokumenti:

1.       iesniegums (aizpilda uz vietas LU RMK),

2.       iegūto izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un to pielikumi, uzrādot oriģinālus,

3.       centralizēto eksāmenu vai eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus,

4.       3 fotogrāfijas 3x4cm,

5.       personas datu maiņu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus,

6.       Rīgas pilsētas 9.veselības un darbaspēju ekspertīzes nodaļas (specializētās acu komisijas) izsniegtās invalīda apliecība kopiju, uzrādot oriģinālu vai sertificēta oftalmologa atzinuma kopija, kas apliecina, ka personas redzes asums labāk redzošai acij ar maksimālu korekciju ir zemāks par 0,1 un redzes lauks un redzes lauks sašaurinās mazāk par 20 grādiem no fiksācijas punkta, uzrādot oriģinālu,

7.       ģimenes ārsta izsniegta izziņa ar slēdzienu par veselības stāvokļa atbilstību apgūstamajai profesijai,

8.       pases kopija, uzrādot oriģinālu.

Pieteikšanās studijām:

2., 3., 5. un 6.punktā minēto dokumentu kopijas var iesniegt elektroniski, tās nosūtot uz LU RMK e-pastu: studijudala@rmkoledza.lv vai arī iesniedzot personīgi LU RMK, Hipokrāta ielā 1, Rīgā.

7. un 8.punktos minēto dokumentu kopijas jāiesniedz ierodoties uz profesionālās atbilstības testa kārtošanu.

Dokumentu oriģinālus ir jāuzrāda, ierodoties uz profesionālās atbilstības testa kārtošanu LU RMK. Par profesionālās atbilstības testa norises datumu katru reflektantu, kurš atbildīs iepriekš minētajiem kritērijiem, informēs personīgi.

Konkurss:

Konkursa rezultātu veido:

1.  profesionālās atbilstības tests,

2.  Centralizēto eksāmenu vai eksāmenu  rezultāti vai gala vērtējums latviešu valodā un svešvalodā.

Konkursa rezultātus apkopos Uzņemšanas komisija, summējot un kārtojot punktu summu no lielākās uz mazāko. Gadījumā,  ja reflektantiem ir vienāds konkursa punktu skaits, Uzņemšanas komisija ņem vērā atzīmi dabaszinātņu priekšmetā vai vidējo atzīmi no sekojošiem priekšmetiem - fizika, ķīmija, bioloģija.  

Šāda iespēja tiek nodrošināta ESF un Latvijas valsts finansētā projekta "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā", Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002 ietvaros īstenotajā profesionālās vidējās izglītības programmā „Fizioterapija".Projektu īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību.

Plašāka informācija par projektu pieejama mājas lapā  http://sf.lm.gov.lv/lv/ sadaļā „Projekti".

Kontaktinformācija:

LU Rīgas Medicīnas koledža  - 67840743, e-pasta adrese: studijudala@rmkoledza.lv

Latvijas Neredzīgo biedrība - 67562022, e-pasta adrese: gatis.grintals@inbox.lv

Informāciju sagatavoja:

Liene Užule, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920, e pasts Liene.Uzule@lm.gov.lv


Komentāri
ivars
2012-02-15 15:05:00
vai iespejams var pieteikties citi invalidi
Gatis Grīntāls
2012-02-16 14:15:56
Labdien, Ivar! Diemžēl šī iespēja attiecas uz cilvēkiem ar redzes invaliditāti.
Vārds: *
Komentārs: *