AS „Latvenergo” turpina īstenot vērienīgu sociālās atbildības kampaņu
AS „Latvenergo” jau vairākus gadus īsteno Latvijā vērienīgāko korporatīvās sociālās atbildības kampaņu, atbalstot sociāli mazaizsargātas iedzīvotāju grupas. Arī šogad Latvijas Pašvaldību savienībai ir piešķirts dāvinājums - 40 000 elektroenerģijas norēķinu kartes Ls 53.70 vērtībā. Sākot ar februāri, šo dāvinājumu Latvijas novadu un pilsētu pašvaldību sociālajos dienestos varēs saņemt sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bērniem.

 „AS „Latvenergo” ir līdz šim vienīgais uzņēmums Latvijā, kas pēc savas iniciatīvas jau vairākus gadus īsteno tik plaša mēroga iedzīvotāju atbalstu. Mūsu paveiktais šajos trīs gados ir devis ne tikai izmērāmu, bet arī emocionālu labumu – jo īpaši laikā, kad daudzām Latvijas ģimenēm nācās izjust ekonomisko krīzi. Šogad mēs turpinām kampaņu, piedāvājot atbalstu ģimenēm, kurām mēs ticam visvairāk – ģimenēm, kurās aug bērni” – tā par sociālās atbildības kampaņu norāda Solvita Linde, AS „Latvenergo” mārketinga un klientu apkalpošanas direktore.

Sociālā atbalsta kampaņa tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un visu Latvijas novadu un pilsētu pašvaldībām un to sociālajiem dienestiem, kuru rīcībā ir nodotas 40 000 elektroenerģijas dāvanu kartes, katra Ls 53.70 vērtībā. Elektrības norēķinu kartes no februāra savas pašvaldības sociālajā dienestā var saņemt sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bērniem: 1) trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņemot tās ģimenes, kas jau ir saņēmušas elektrības norēķinu karti par 500 kWh iepriekšējā gadā); 2) ģimenes, kurās aug bērni invalīdi, 3) ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem; 4) daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam).

Lai saņemtu karti, iedzīvotājiem, kuri atbilst vienai no noteiktajām grupām, ir jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, savu statusu apliecinošu dokumentu (piem., bērna invaliditātes apliecību vai audžuvecāku apliecību) un jānorāda elektroenerģijas piegādes līguma numurs. Atšķirībā no iepriekšējās kampaņas, šogad dāvanu karti varēs saņemt arī gadījumos, ja elektroenerģijas piegādes līgums ir slēgts ar juridisku personu, piem., nama apsaimniekotāju, nevis ar klientu individuāli. Jauno dāvinājuma karšu saņemšana jau ir uzsākta lielākajā skaitā Latvijas pašvaldību.

AS „Latvenergo” izsaka lielu pateicību par atsaucību un sadarbību sociālā dienesta darbiniekiem, kuri daudzām Latvijas ģimenēm ir nogādājuši uzņēmuma nodrošināto atbalstu.

NB! Tā kā nereti tiek jaukti termini „trūcīgais” un „maznodrošinātais”, lūdzam pievērst īpašu uzmanību būtiskām atšķirībām: trūcīgie iedzīvotāji - valsts definēts statuss, kas ir piesaistīts minimālajiem ienākumiem; maznodrošinātie iedzīvotāji - pēc katras pašvaldības ieskatiem noteikts statuss.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *