Rīgā atklāts iekļaujošās izglītības centrs
Rīgā, Kaņiera ielā, durvis vēra iekļaujošas izglītības atbalsta centrs bērnu vecākiem un mācību iestādēm. Pašlaik Latvijā ir astoņi tādi centri un to galvenais uzdevums ir būt tuvāk bērniem ar īpašām vajadzībām, lai palīdzētu labāk izprast, kāds atbalsts šiem bērniem visvairāk nepieciešams kā izglītības, tā ikdienas dzīvē.

Atbalsta centri tapuši Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" ietvaros. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem medicīnas izglītības komisijai, kas nosaka, kāds atbalsts bērnam vajadzīgs, šādiem centriem jābūt katrā pašvaldībā. Taču pašvaldību komisijas izskata gadījumus tikai līdz 4. klasei. Vecāki bērni jau jāved uz Rīgu. Tas nav pareizi, ka bērns ar redzes, dzirdes vai intelekta attīstības traucējumiem no kāda tāla pagasta agrā rītā jāved uz šādu komisiju. Nu centri ir izvietoti daudz tuvāk šādiem bērniem, un ne tikai viņu vecāki, bet arī skolotāji un pašvaldību darbinieki tajos var saņemt konsultācijas gan par nepieciešamo atbalstu katrā konkrētā gadījumā, gan bērnu izglītošanās iespējām šajā reģionā.

Augustā valdība apstiprināja arī noteikumus, kas atbildību par bērnu ar īpašām vajadzībām izglītošanu uzliek uz pašvaldību un skolu pleciem, kurām šiem bērniem jāveido individuālas apmācības plāni. Tā kā skolas ne vienmēr saprot, kādiem šiem plāniem jābūt, centra darbinieki sniegs konsultācijas. Norīkojums uz šo centru nav nepieciešams

Jaunatklāto centru vadīs Inese Štekele.

Divus gadus centra darbību organizēs ESF projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" ietvaros, vēlāk tā darbības organizēšanu un finansēšanu pārņems pašvaldība.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *