"Apeirons" sadarbībā ar Tiesībsarga biroju analizēs ārstniecības iestāžu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti
No 3. decembra invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" sadarbībā ar Tiesībsarga biroju sāk realizēt jaunu kampaņu "Alternatīvie risinājumi darbībā", kuras viens no mērķiem ir organizēt ārstniecības iestāžu monitoringu, lai noskaidrotu, cik no Latvijā esošajām iestādēm atbilst Latvijas likumos noteiktajām normām.

„Apeirona” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, uzskata, ka ne tikai aptiekās, bet arī medicīnas un veselības, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs ne vienmēr ir padomāts par vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tā vietā mēdz būt gadījumi, kad tiek piedāvāti kaut kādi alternatīvie risinājumu, kas bieži dzīvē nedarbojas.

Kampaņas rīkotāji vēlas panākt gan sabiedrības, gan arī politiķu izprati par to, ka vides pieejamība ir normāla prasība un tā nav īpaša invalīdu iegriba. Nereti iestādes, atrunājoties ar to, ka viņu ēkā nav iespējams veikt vides pieejamības risinājumus, piedāvā alternatīvos variantus, taču tas nebūt nerisina cilvēku ar invaliditāti problēmas. Absurdais un pēc būtības bezjēdzīgais termins „alternatīvie risinājumi” ir tikai kārtējais iemesls, lai sāktu runāt par šo problēmu, tādēļ kampaņas laikā tiks īstenotas dažādas aktivitātes.

 Vides pieejamības eksperts Aigars Bolis atklāja, ka daudzi cilvēki ar kustību traucējumiem savā ikdienā saskaras ar problēmām, kas varētu nebūt, ja iepriekš jau būtu padomāts par vides pieejamības jautājumu risināšanu, jo šim jautājumam Latvijā tiek mēģināts pievērts uzmanību jau pēdējos desmit gadus.

Viņš stāstīja, ka ir aptiekas, kurās cilvēks ratiņkrēslā nevar iebraukt, tā vietā pie aptiekas izlikts uzraksts, ka invalīdiem paredzēta ieeja no sētas, kuru nav nemaz tik viegli atrast un, nokļūstot sētā, nav nekādas tālākas norādes. Tāpat ir aptiekas, kuras pie ārdurvīm ir izvietojušas zvanu pogu, taču tā ir tik augstu, ka cilvēks ratiņkrēslā tai nevar piekļūt. "Šie ir gadījumi, kad dzīvē pielietoti alternatīvi risinājumi, taču tie reālajā dzīvē nestrādā, pierādot, ka tas ir bezjēdzīgs risinājums, tā vietā, lai patiešām vidi radītu pieejamu jebkuram iestādes apmeklētājam," pauda Bolis.

Viņš arī neslēpa, ka ir gadījumi slimnīcās, kad tualetes nav pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslā, taču starp visiem negatīvajiem piemēriem ir arī labi un pozitīvi piemēri, kas tiks parādīti arī jaunās kampaņas laikā.

Latvija ir pievienojusies ANO rezolūcijai, kas aicina rīkoties tā, lai panāktu, ka invalīdi var pilnībā un vienlīdzīgi izmantot savas cilvēktiesības un kļūt par sabiedrības daļu, taču patlaban Latvijā tiek izstrādātas jaunas likumdošanas iniciatīvas, kas nekādā veidā situāciju neuzlabo, bet gan to pasliktina, minēja "Apeirons" valdes priekšsēdētājs.

Tiesībsargs Juris Jansons atklāja, ka jautājums par vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti ir svarīgi risināms un nav atliekams uz tālāku laiku. Tiesībsarga birojs iesaistījies šajā kampaņā, jo ir atbildīgs par ANO konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" plāna izpildi.

"Vēlamies, lai sabiedrība un jo īpaši politiķi būtu iejūtīgāki un izprastu šī jautājuma būtību. Lai sakārtotu esošo situāciju, jāstrādā trīs virzienos. Vispirms ir jāiesaista sabiedrība, veidojot akcijas vai rādot labus piemērus. Tāpat jāaicina politiķi strādāt kvalitatīvāk un progresīvāk attiecībā uz vides pieejamības jautāja sakārtošanu. Savukārt pēdējais virziens ir ciešāka sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām," akcentēja Jansons.

"Apeirona" valdes priekšsēdētājs informēja, ka jaunās kampaņas "Alternatīvie risinājumi darbībā" laikā tika pārbaudītas ne tikai dažādas iestādes par to pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet tiks veidoti arī dažādi video materiāli, kur galvenais varonis būs Cilvēkmens, kurš ar ironijas palīdzību pats izmēģinās dažādus alternatīvos risinājumus dzīvē.

Taujāts, vai Tiesībsarga birojs saņem daudz sūdzību no cilvēkiem ar kustību traucējumiem par to, ka nav iespējams iekļūt kādā ēkā vai saņemt kādu pakalpojumu, Jansons vēstīja, ka šādu sūdzību nav daudz. Taču Balodis uzsvēra, ka šādu sūdzību nav daudz, jo daudzi cilvēki vai nu baidās par saviem novērojumiem ziņot, vai arī nezina, kur vērsties ar savu sūdzību.

Ar kampaņas "Alternatīvie risinājumi darbībā" aktualitātēm un rezultātiem varēs iepazīties sociālajos medijos.


Komentāri
Aleksandrs
2011-12-05 18:46:32
Viens no šādiem ķeksīšveida "pieejamības iekārtojumiem'skatāms Valdemāra ielā 5 - kultūras,izglītības un sporta departamenta ieejas arhitektoniskajā risinājumā. Ja kāds invalīdratiņu vadītājs iedrošinātos to izmantot, slīpums būtu nepārvarams, savukārt nolaišanās pa to draudētu ar galvas amputāciju ēkas izciļņu augstumīpatnību dēļ... Ja tiktu veidots tops,1.vieta garantēta!
Jānis
2011-12-16 15:18:50
Zināms zināms un nekas jauns jo visas vietas kur jau ir uzbrauktuves ir sen jau apzinātas jo vajag ne tikai to neesamību atrast bet arī trūkumus esošajām tāpēc esošās un sliktās ir zināmas. Ipaši jau nu ministrijas
Vārds: *
Komentārs: *