Gandrīz 7 tūkstoši cilvēku šogad varēs saņemt tehniskos palīglīdzekļus
Valdība otrdien, 29.novembrī, vienojās par papildu 706 710 latu finansējuma piešķiršanu, lai vidēji 6962 cilvēkiem šogad nodrošinātu iespēju saņemt tehniskos palīglīdzekļus. To paredz valdībā apstiprinātais Labklājības ministrijas (LM) sagatavotais rīkojums Par papildus finansējuma piešķiršanu ārkārtas situācijas valsts nodrošināto tehnisko palīglīdzekļu jomā novēršanai.

Ņemot vērā iepriekšminēto noteikts, ka

- vidēji 2289 tehniskos palīglīdzekļus nodrošinās VSIA NRC „Vaivari";

- vidēji 2997 surdotehniskos palīglīdzekļus nodrošinās Latvijas Nedzirdīgo savienība;

- vidēji 1676 tiflotehniskos palīglīdzekļus nodrošinās Latvijas Neredzīgo biedrība.

Lai to nodrošinātu, pārdalīs finansējumu no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Valsts parāda vadība" uz LM budžeta apakšprogrammu „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" pasākumam „Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana".

Savukārt jautājums par papildu finansējumu tehnisko palīglīdzekļu pieejamības nodrošināšanai 2012.gadā un turpmākajos gados izskatāms kārtējā gada valsts budžeta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

Pēc LM rīcībā esošās informācijas uz 2011.gada 1.septembri rindā tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai gaidīja  10 909 cilvēki (uz 2010.gada 1.septembri 9917 cilvēki), t.sk. 1311 cilvēki (12 % no kopējā rindā gaidošo cilvēku skaita), kuriem bija tiesības uz tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu steidzamības kārtā (cilvēki ar pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem- pēc operācijām, avārijām, hroniskām saslimšanām u.c. un bērni).

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *