Notiks Insulta dienai veltīti pasākumi
28. oktobrī no 9.00 - 14.00 RD Labklājības departamenta speciālisti piedalīsies interaktīvās diskusijās, kuras tiks translētas interneta vidē tiešraidēs: www.tvnet.lv un www.insultadiena.lv , kā arī savā stendā informēs par pieejamo sociālo palīdzību Rīgā.

29. oktobrī pasaulē atzīmē starptautisko rehabilitācijas dienu. Rīgas domes Labklājības departaments piektdien, 28. oktobrī, iesaistīsies Rīgas Austrumu slimnīcas un Atbalsta fonda organizētās Insulta dienas pasākumos, lai pievērstu sabiedrības uzmanību vienai no visbiežāk sastopamajai slimībai – insultam, kas var izraisīt dzīvībai bīstamu stāvokli un, lai izglītotu insulta skartos un viņu tuviniekus, kā arī informētu par Rīgas pašvaldības sociālo palīdzību.

Rīgas domes Labklājības departaments aktīvi iesaistās cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālajā atbalstā un aprūpes organizēšanā, jo pēc pārciestas slimības nepieciešama ilgstoša rehabilitācija un aprūpe. 28. oktobrī no 9.00 - 14.00 RD Labklājības departamenta speciālisti piedalīsies interaktīvās diskusijās, kuras tiks translētas interneta vidē tiešraidēs: www.tvnet.lv un www.insultadiena.lv , kā arī savā stendā informēs par pieejamo sociālo palīdzību Rīgā.

Rīgas pašvaldība cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās un kuri nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, nodrošina iespēju saņemt transporta pakalpojumu samaksu (Ls 200 gadā). Cilvēkam, kurš pārvietojas ar riteņkrēslu, lai atbilstoši viņa īpašajām vajadzībām pielāgotu mājokli, ir iespēja saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai (līdz Ls 1500). Cilvēkiem, kuri slimības, vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, ir iespēja saņemt aprūpes mājās pakalpojumus. Tie var būt aprūpes biroja nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums; pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai, ja personai nav likumisko apgādnieku vai tie objektīvu iemeslu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību. Aprūpes mājās pakalpojums var tikt papildināts ar tādiem pakalpojumiem kā pavadoņa asistenta pakalpojums, „drošības poga” dzīvesvietā un silto pusdienu piegāde mājās.

Pilngadīgām personām, tajā skaitā, pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, bezdarbniekiem, ir iespēja bez maksas saņemt dienas (atbalsta) centra pakalpojumu, kuros ir iespēja pavadīt brīvo laiku, veidojot jaunus sociālos kontaktus, gūt atbalstu no līdzīgās situācijās nokļuvušiem cilvēkiem, darboties interešu pulciņos, atbalsta grupās, piedalīties kultūras pasākumos, līdzdarboties kustību terapiju grupās, iesaistīties dažādās aktivitātēs.

www.riga.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *