No 2012.gada 1.janvāra sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošinās Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Plānots, ka no 2012.gada 1.janvāra valsts apmaksātos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, t.sk., no cilvēku tirdzniecības cietušiem cilvēkiem, kā arī no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pilngadīgiem cilvēkiem, nodrošinās Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA).

Šādas izmaiņas nepieciešamas, jo SIVA līdzšinējā pieredze valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koordinēšanā bija pamats, lai nodotu tai arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, t.sk., no cilvēku tirdzniecības cietušiem cilvēkiem, kā arī no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pilngadīgiem cilvēkiem koordinēšanu. Vienlaikus aģentūrai minētās funkcijas izpildei ir pietiekama arī administratīvā kapacitāte, telpu resursi un infrastruktūra.

Iepriekšminēto paredz grozījumi 2 Ministru kabineta noteikumos: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība un Noteikumos par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri. Abi projekti ceturtdien, 20.oktobrī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar grozījumiem iespējams iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Atgādinām, ka kopš 2009.gada 1.jūlija Labklājības ministrija koordinē valsts finansēto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, t.sk., no cilvēku tirdzniecības cietušiem cilvēkiem, kā arī no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pilngadīgiem cilvēkiem, bet SIVA koordinē valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā un profesionālās rehabilitācijas sniegšanu.

www.lm.gov.lv


Komentāri
kārlis
2011-10-21 13:39:05
Nu gan monopolu uztaisījuši būs!
Vārds: *
Komentārs: *