Vēl daži pasākumi Baltā spieķa dienā
Jau informējām par pasākumiem Vērmanes dārzā 14. oktobrī. Taču daudz kas interesants notiks arī Latvijas neredzīgo bibliotēkā. Tur notiks muzikāli informatīvs pasākums "Baltā spieķa dziesma 2011"

Muzikāli informatīvai pasākums norisināsies trīs daļās, kura laikā notiks akcija "Baltā spieķa zīme", izstāde "Reinkarnācijas ceļš" un diskusija "No koka līdz grāmatai".

Akcija "Baltā spieķa zīme" norisināsies Juglas ielā sadarbībā ar Rīgas Pašvaldības policijas Ceļu policijas pārvaldi. Akcijas mērķis ir informēt autovadītājus par Ceļu satiksmes noteikumu 161.punkta svarīgumu redzes invalīdu dzīvē.

Joprojām ir svarīgi atgādināt autobraucējiem par gājējiem, kuriem nav iespējams savlaicīgi reaģēt uz ceļu satiksmi, jo attālumu līdz braucošai automašīnai viņi neredz, bet lietotie skaņu signāli dod pretēju efektu, jo, neredzot no kurienes tuvojas briesmas, skaņu signāla izraisītās bailes var izsaukt neadekvātu reakciju, kad gājējs vai nu apstājas, vai palec tieši uz automašīnas pusi.

Šogad katram autovadītājam, kurš nepalaidīs gājēju, kurš rāda zīmi ar balto spieķi, tiks izsniegta improvizēta soda kvīts.

Savukārt izstādē "Reinkarnācijas ceļš" varēs aplūkot gan gatavus, gan jēlmateriālus, kādi ir sastopami, līdz tie pārtop no koksnes līdz gatavai grāmatai.

Pasākuma diskusija "No koka līdz grāmatai" tiks organizēta ar VAS "Latvijas Valsts meži", papīrfabrikas "Līgatne" un Finanšu ministrijas pārstāvjiem. Diskusijā tiks pārrunāti jautājumi par Latvijas iespējām nodrošināt izejmateriālus papīra ražošanai, kā arī šādu ražotņu atdeve tieši Latvijas tirgum. Ņemot vērā Braila raksta grāmatām nepieciešamā papīra īpašo raksturu, diskusijas mērķis ir rast iespēju novērtēt tieši Latvijā ražoto papīru. Svarīgs jautājums, protams, ir finansējums, tāpēc viena no diskusijas tēmām būs finansējuma piesaistīšanas iespējas.

Pasākums "Baltā spieķa dziesma 2011" noslēgsies ar folkmūziķes Antas Eņģeles koncertu. Sarīkojums Latvijas neredzīgo bibliotēkas lasītavā notiks no plkst.12 līdz 14.

Neredzīgi cilvēki spieķi izmantojuši kopš seniem laikiem galvenokārt kā palīglīdzekli šķēršļu konstatēšanai un pārvarēšanai. 1931.gadā kādā Francijas avīzē bija ievietota publikācija ar ierosinājumu, lai neredzīgie lietotu tikai baltas krāsas spieķi un lai tas būtu kā brīdinājuma zīme transporta līdzekļu vadītājiem. Ierosinājums guva atbalstu. Drīz vien Francijā ieviesto jauninājumu pārņēma arī citas valstis, un tas kļuva par starptautisku standartu.

Tagad tā ir vienīgā un vispāratzītā neredzīgo un vājredzīgo cilvēku pazīšanas zīme, bet 15.oktobris kopš 1980.gada kļuvis par Starptautisko baltā spieķa dienu. Kopš 1991.gada to atzīmē arī Latvijā.

www.lnbrc.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *