Līdz decembrim plāno pabeigt invaliditāti ieguvušo personu lietu digitalizāciju
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) turpina darbu pie ERAF līdzfinansētā projekta „Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana” īstenošanas un sešu jauno e-pakalpojumu izstrādes. Ir pabeigta iestādes arhīva lietu datu atlase, un 15 000 plānoto klientu aktīvo lietu ir digitalizētas un ievadītas informācijas sistēmā.

Tomēr, veicot arhīva lietu datu atlasi un digitalizāciju, tika konstatēts, ka VDEĀVK arhīvā ir uzkrājies lielāks skaits nedigitalizēto arhīva lietu, nekā sākotnēji plānots projektā. Šobrīd papildus digitalizējamo lietu ir aptuveni 3 000, un līdz ar to šā gada 4. oktobrī noslēgts līgums par papildu lietu digitalizāciju. 3 000 klientu aktīvās lietas tiks atlasītas, pārskatot vēl 15 līdz 20 tūkstošus VDEĀVK arhīvā esošo lietu, kas pārsvarā bija uzkrātas VDEĀVK reģionālajās iestādēs. Jāatzīmē, ka papildu darba apjoms tiks veikts projekta esošā budžeta ietvaros, nepalielinot plānotās kopējās projekta izmaksas. Lietu digitalizāciju plānots pabeigt līdz šā gada 1. decembrim.

VDEĀVK arhīvā esošo klientu aktīvo lietu, kuru dati nav pieejami informācijas sistēmā, atlase un ievadīšana informācijas sistēmas datu bāzē ir nepieciešama, lai nodrošinātu e-pakalpojumu darbību un pieejamību visiem VDEĀVK klientiem. Visa šī informācija tiek pārskatīta, atlasot aktīvās klientu lietas, manuāli apstrādāta un ievadīta VDEĀVK pilnveidotajā informācijas sistēmā.

Lai nodrošinātu informācijas sistēmā ievadāmo digitalizējamo klientu lietu datu kvalitāti, ir panākta vienošanās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par saskarnes izveidi starp Invaliditātes informatīvo sistēmu un Iedzīvotāju reģistru. Minētā saskarne tiks izmantota arī citu Invaliditātes informatīvās sistēmas darbības procesu pilnveidošanai, kas nodrošinās VDEĀVK klientu apkalpošanas ātruma un kvalitātes uzlabošanu.

Līguma izpildi par VDEĀVK informācijas sistēmas būtisku uzlabošanu, arhīva datu digitalizāciju, kā arī sešu e-pakalpojumu platformas un īpašas sadaļas - Internetapkalpošanas centra - izstrādi VDEĀVK mājas lapā www.vdeavk.gov.lv veic SIA Tieto Latvija, ar ko līgums tika noslēgts 2010. gada 15. septembrī. Paredzams, ka darbi līguma ietvaros tiks izpildīti līdz projekta noslēgumam – 2012. gada sākumam.

Projekts „Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana” tiek realizēts labklājības nozares strukturālo reformu ietvaros, kuras veic Labklājības ministrija. Kopš pagājušā gada ar ERAF atbalstu tiek īstenoti vairāki modernizācijas projekti labklājības nozarē – Labklājības ministrijā, kā arī 3 ministrijas padotības iestādēs. Projekts tiek realizēts ar ERAF finansiālu atbalstu. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 545 995 latu apmērā, finansējumu 100% apmērā ir piešķīris ERAF. Projektu plānots īstenot līdz 2012. gada sākumam.

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir Labklājības ministrijas padotības valsts pārvaldes iestāde, kas veic invaliditātes ekspertīzi Latvijas Republikā. Invaliditātes ekspertīzes uzdevums ir individualizēti izvērtēt personas fizisko vai psihisko spēju ierobežojuma pakāpi un iespējas integrēties sabiedrībā.

www.vdeavk.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *