Valdība apstiprina Sabiedrības veselības pamatnostādnes
27. septembrī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprinātas Veselības ministrijas izstrādātās Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam.

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.- 2017.gadam izstrādātas, lai turpinātu 2001.gadā Ministru kabinetā apstiprinātās Sabiedrības veselības stratēģijas un tās rīcības programmā 2004.-2010.gadam uzsāktās sabiedrības veselības politikas īstenošanu, izvirzītu jaunus attīstības mērķus, kā arī norādītu rīcības virzienus to sasniegšanai Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanai nākamajos septiņos gados.

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam akcentē principu „veselība visās politikās”, kas paredz arī citu nozaru iesaistīšanos un līdzatbildību par sabiedrības veselības saglabāšanā, uzlabošanā un atjaunošanā. Ievērojot šo principu, pamatnostādņu projekta izstrādē tika iesaistītas praktiski visas ministrijas, kuras sniedza priekšlikumus, kā arī Pasaules Veselības organizācijas eksperti.

Atgādinām, ka Sabiedrības veselības pamatnostādnes nosaka precīzus virzienus kādā jāveido sabiedrības veselības politika, lai saglabātu Latvijas iedzīvotāju veselību, kā rezultātā pagarinātos iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums, bet nodzīvotie gadi būtu pēc iespējas veselīgāki. To plānots panākt, uzlabojot slimību profilaksi un palielinot veselības veicināšanas lomu, kā arī attīstot veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti.

Tuvākajā laikā plānots izstrādāt vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanai, izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par uztura normām skolās, bērnudārzos, slimnīcās un pansionātos, kā arī veikt pasākumus traumatisma un vardarbības mazināšanas jomā, piemēram, ierobežot alkoholisko dzērienu patēriņu, reklāmu, pieejamību jauniešiem. Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam paredz arī ciešāku sadarbību ar vides institūcijām - dzeramā ūdens un peldūdeņu drošības jautājumos.

Sīkāka informācija Veselības ministrijas mājaslapā www.vm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *