Cilvēki ar dzirdes traucējumiem apgūst jaunas zināšanas, lai pilnvērtīgi iekļautos sabiedrības dzīvē
Tradicionāli septembra ceturtajā svētdienā, šogad 25.septembrī, tiek atzīmēta Pasaules Nedzirdīgo diena.

Rīgas domes Labklājības departaments jau vairāku gadu garumā sekmīgi sadarbojas ar organizācijām, kurās darbojas cilvēki ar dzirdes traucējumiem. Šogad budžeta programmas "Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām" ietvaros atbalsts sniegts Latvijas Nedzirdīgo Savienības darbības nodrošināšanai un Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijai, nodrošinot zīmju valodas tulka klātbūtni, lai pilnībā saprastu sarunu partnera vai apkārtējās sabiedrības teikto, un sekmētu sportistu, tiesnešu un organizatoru savstarpējo saprašanos basketbola, boulinga un zāles futbola sacensībās. Atbalstot sporta aktivitātes zīmju tulka palīdzību saņems vairāk kā 340 cilvēki ar dzirdes traucējumiem.

Rīgas Sociālā dienesta dienas centrā "Ābeļzieds" (Dzirciema ielā 24) jau kopš 2009.gada kopā pulcējas Latvijas Nedzirdīgo savienības Rīgas nedzirdīgie. Dienas centrā pieredzējušas sociālās darbinieces - zīmju valodas tulka Jautrītes Gromas vadībā darbojas neformālā nedzirdīgo apvienība "Jautrīšu klubs". Dažādās aktivitātēs ceturtdienās kopā sanāk aptuveni 30 cilvēki ar dzirdes traucējumiem gan uz rokdarbu, vingrošanas, nūjošanas, datorapmācību, līnijdeju nodarbībām. Sadejošanās laikā dzirdīgie apbrīno nedzirdīgo lielisko ritma izjūtu un plastiku, ar kādu dalībnieki dejo, savukārt, nūjošanas laikā visiem ir iespēja pilnveidot prasmes tik ļoti populārajā aktīvās atpūtas nodarbē, lai turpmāk varētu doties pastaigās ar nūjām patstāvīgi. No oktobra plānots, ka mākslinieks Romāns Rudzītis nedzirdīgajiem mācīs arī gleznošanu. Kā atzīmēja DC "Ābeļzieds" vecākā sociālā darbiniece Ināra Ulmane, "tad sadarbība ar nedzirdīgajiem ir reāls apliecinājums pašiem dalībniekiem, viņu ģimenēm un citiem cilvēkiem, viņu daudzveidīgajām iespējām savstarpēji saprasties, neskatoties uz atšķirīgu dzīves pieredzi, prasmēm un apgrūtinājumiem, ja tikai ir tāda vēlēšanās un atvērta sirds, lai uzklausītu otru."

Dienas centrā "Ābeļzieds" jau kopš maija ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu tiek realizēts projekts "Sadraudzības spēks-kustībā!", kurā piedalās 20 nedzirdīgie un 20 dzirdīgie dalībnieki. Projekta noslēgums plānots oktobra beigās ar koncertu kultūras centrā "Rītausma". Šāda projekta realizācija ir jauna pieredze gan Dienas centra darbiniekiem, gan apmeklētājiem, kura rezultātā tiek iegūti jauni draugi, iespaidi un zināšanas.

www.leta.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *