Rīgā darbu sācis Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Augustā Rīgā, Kaņiera ielā 15 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības Atbalsta nodaļas telpās darbu sācis Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, kurš tapis Eiropas Sociālā fonda projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" ietvaros. Projekta mērķis ir veidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā.

Rīgā darbosies viens no projekta ietvaros tapušajiem Latvijas teritorijā izveidotiem iekļaujošas izglītības atbalsta centriem, kas nodrošinās izglītības atbalsta sistēmas funkciju īstenošanu, ietverot divus aspektus - individuālo atbalstu izglītojamam ar speciālajām vajadzībām un institucionālo atbalstu. Centra sastāvā esošajai pedagoģiski medicīniskajai komisijai būs iespēja veidot un papildināt vienotu datu bāzi, tādējādi veicinot sadarbību ar ģimenes ārstiem un sociālās palīdzības dienestiem, kā arī ārstnieciskajām iestādēm. Nākotnē plānots, ka Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs sniegs atzinumus arī tiem izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem atbilstošas izglītības programmas šobrīd var ieteikt tikai Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija. Tādā veidā bērniem tiks nodrošināts pakalpojums pēc iespējas tuvāk viņu dzīves vietai.

Kopš darbības sākuma, centra speciālisti ir snieguši 71 konsultāciju, tajā skaitā gan klātienē, gan telefoniski un elektroniski. Pārsvarā konsultācijas sniegtas bērnu vecākiem, izglītības iestāžu darbiniekiem, nedaudz arī ārstiem. Iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbinieki turpmāk iesaistīsies arī Rīgas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā.

Papildu informācija, kā arī pieteikšanās uz konsultācijām pa tālr.67037322


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *