Aģentūra gaida pozitīvās ziņas!
Drīzumā darbu sāks jauna, inovatīva Pozitīvo ziņu aģentūra, kas apkopos visu informāciju par valstī un pasaulē notiekošajām labajām lietām, aktivitātēm, notikumiem, sasniegumiem un veiksmēm, kā arī piedāvās lasītājiem un medijiem ziņas par pozitīvo mums visapkārt.

Ik dienas publiskajā vidē saskaramies ar ļoti daudz negatīvas informācijas par negadījumiem, neveiksmēm un ļaunprātībām. Tas padara cilvēkus drūmus un nomāktus, veicina sabiedrībā neticību, neuzticēšanos un nekāda ziņā nemudina uz pozitīvu rīcību un aktivitāti. Uz šāda fona informācija par pozitīvo, kas notiek visapkārt, nobālē. Lai tai pievērstu uzmanību un Latvijas sabiedrībai dotu cerību, pozitīvu enerģiju un iedvesmu, ir izveidota Pozitīvo ziņu aģentūra.

"Reizēm mēs to nemaz neapzināmies, jo koncentrējamies uz plaši tiražētajiem skandāliem un katastrofām, taču patiesībā mums visapkārt notiek tik daudz pozitīvu lietu. Ir biznesa veiksmes, sociāli svarīgi notikumi, veiksmīgi veiktas unikālas medicīniskas operācijas, studentu sasniegumi starptautiskā mērogā, atklājumi zinātnē, pozitīvi nesavtīgi cilvēki un daudz kas cits, taču ne vienmēr par to pietiekoši daudz runājam. Pozitīvais vairo pozitīvo, tādēļ mēs par to runāsim," aģentūras izveidi pamato Pozitīvo ziņu aģentūras projektu vadītāja Liene Zariņa.

Lai informācijas klāstu padarītu maksimāli plašu, uzņēmumi, iestādes, privātpersonas un ikviens aicināts aģentūrai sūtīt informāciju par dažādiem pozitīviem notikumiem, par kuriem vajadzētu uzzināt visai sabiedrībai. Ziņas tiks publicētas, papildinātas, kombinētas, padarot aģentūras interneta vietni vienlaikus par interesantu ziņu portālu un vietu, no kurienes informāciju smelties citiem medijiem, jo pozitīvo ziņu Latvijas medijos vienmēr var būt vairāk.

Informāciju aicinām sūtīt uz e-pastu zinas@pozitivs.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *