Jelgavas un Ozolnieku novadi īstenos kopprojektu, lai palīdzētu bērniem ar mācīšanās grūtībām
Atbalstu guvis Jelgavas un Ozolnieku novadu iesniegtais kopprojekts "Pasākumu īstenošana mācību atbalsta nodrošināšanai Jelgavas novada un Ozolnieku novada bērniem ar zemām pamatprasmēm un sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem", kas palīdzēs 890 abu novadu bērniem.

Jelgavas novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone informēja, ka šis kopprojekts atbalstīts Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā finansējuma konkursā Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu apakšprogrammā "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā" un saņemts finansējums 149 000 latu apmērā.

Jelgavas un Ozolnieku kopprojekts "Pasākumu īstenošana mācību atbalsta nodrošināšanai Jelgavas novada un Ozolnieku novada bērniem ar zemām pamatprasmēm un sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem" paredz dažāda veida atbalsta pasākumus novadu bērniem laika posmā no 2012.gada janvāra līdz 2013.gada jūnijam.

Šai laikā plānots nodrošināt atbalsta personālu izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, lasīšanas traucējumu identificēšanu un korekciju bērniem sešu gadu vecuma grupā. Tāpat plānots veidot pagarinātās dienas grupu 5.-8.klases skolēniem, personīgā asistenta nodrošināšanu izglītojamajiem ar kustību traucējumiem, papildu stundu un konsultāciju nodrošināšanu 8.-9.klases skolēniem, tāpat kultūrizglītojošās aktivitātes un sociāli koriģējošās ekskursijas skolēniem no sociālās atstumtības riska grupas.

Šajā laika posmā tiks īstenotas arī sešas nometnes - bērniem ar logopēdiskām problēmām, darba un sadzīves prasmju integrētās nometnes, ziemas nometnes jeb rehabilitācijas kurss ar dzīves prasmju apguvi.

Paredzams, ka projektā tiks iesaistīti 890 bērni abos novados. Jāpiezīmē, ka projektam paredzētais ES struktūrfondu atbalsts ir 100% apmērā, kas nozīmē, ka no pašvaldību puses līdzfinansējums šim projektam nebūs nepieciešams, skaidroja Kaņepone.

Programma, kurā projekts iesniegts, paredz atbalstu sociālās atstumtības riska mazināšanai, iekļaujošas izglītības pasākumu īstenošanai, inovatīvu pieeju un risinājumu ieviešanas veicināšanai.

Programmas mērķauditorija ir bērni un jaunieši sociālās atstumtības riska grupās, tostarp bērni, kuru vecāki ir devušies peļņā uz ārzemēm, bērni un jaunieši no nabadzīgām ģimenēm, ar speciālām vajadzībām vai funkcionāliem traucējumiem. Kopumā projektu konkursā tika iesniegti 194 projektu pieteikumi, no kuriem 14 - atbalstīti, tostarp Jelgavas novada pašvaldības projekts.

www.esmaja.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *