Nedzirdīgajiem mācībās tiks nodrošināts surdotulka pakalpojums
No 1. septembra cilvēkiem ar dzirdes defektiem, kuri apgūst profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās un augstākās izglītības programmas, tiks nodrošināts surdotulka pakalpojums, par ko parūpēsies Latvijas Nedzirdīgo savienība.

Invaliditātes likums paredz, ka surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apgūšanai sniedz cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem dzirdes traucējumus nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un kuriem, pamatojoties uz ārstējošā ārsta izziņu, pakalpojuma sniedzējs ir noteicis surdotulka pakalpojuma nepieciešamību.

LNS nodrošinās surdotulka pakalpojumu līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā nodarbībās, konsultācijās un eksāmenos profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības mācību iestādēs.

Cita veida pakalpojums – asistents-lekciju pierakstītājs – cilvēkiem ar dzirdes defektiem, kuri zīmju valodu neizmanto, Latvijā nav paredzēts.


Komentāri
novērotājs
2011-09-01 14:45:38
Baiba Mačtama ievērojusi, ka ārzemēs jau sen līdzās zīmju valodas tulkiem var būt arī asistents, kas sacīto pieraksta datorā un demonstrē uz ekrāna. Tas iznāk pat lētāk.
Vārds: *
Komentārs: *