ESF atbalstu mācībām saņems 8500 jaunieši ar mācīšanās problēmām
VIAA ESF apakšaktivitātē "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā" otrajā atlases kārtā ir apstiprinājusi 14 projektus. Plānots, ka to īstenošanas gaitā atbalstu saņems 8511 bērni un jaunieši visā Latvijā.

Līdz 5.septembrim projektu iesniedzējiem VIAA nosūtīs lēmumus un VIAA mājaslapā publicēs apstiprināto projektu sarakstu. Plānots, ka vienošanās ar projektu īstenotājiem tiks noslēgtas līdz šā gada beigām. Projektus plānots sākt īstenot no 2012.gada. Ņemot vērā sociālā atbalsta raksturu, projektiem būs nodrošināts 100% ESF finansējums.

Projektu īstenošanas gaitā plānots nodrošināt atbalstu mācībām jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, jauniešiem speciālās izglītības iestādēs un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.

www.esf.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *