Pasākums "Neatkarīga dzīve cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem - no stratēģijas līdz rīcībai"
Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" 30.augustā Rīgā organizē projekta noslēguma pasākumu "Neatkarīga dzīve cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem - no stratēģijas līdz rīcībai". Uz noslēgumu pasākumu ir aicināti nevalstisko organizāciju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, lai vienotos par kopīgu rīcības plānu kvalitatīvu sociālo pakalpojumu nodrošinājuma cilvēkiem ar invaliditāti īstenošanai dzīvē.

Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" strādā, lai veicinātu vienlīdzīgu iespēju nodrošinājumu cilvēkiem ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem, īpašu uzmanību pievēršot cilvēku ar invaliditāti vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu attīstībai Latvijā. "Latvijas Kustības par neatkarīgu dzīvi" darbības pamatā ir cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem interešu aizstāvība un līdzdalība sociālās iekļaušanas politikas plānošanas izstrādē un ieviešanā. Lai biedrības darbība būtu mērķtiecīga un efektīva, projekta ietvaros ir izstrādāta ilgtermiņa stratēģija "Biedrības "Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi" līdzdalības stratēģija 2020", kura ir papildināta ar rīcības plāna projektu.

Biedrība aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus uz projekta noslēguma pasākumu "Neatkarīga dzīve cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem - no stratēģijas līdz rīcībai", kas notiks 2011. gada 30.augustā, Rīgā, Kalnciema ielas kvartālā, Kalnciema iela 35 (Vīna veikala ēka). Dalībnieku reģistrācija un kafija no 10.30. Pasākuma sākums plkst. 11.00.

Pasākuma laikā biedrība klātesošos iepazīstinās ar projekta rezultātiem un izstrādāto biedrības ilgtermiņa stratēģiju cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības jomā, dos iespēju sniegt ieteikumus rīcības plāna papildināšanai. Klātesošie dalībnieki varēs rast iespēju turpmāk līdzdarboties stratēģijas un rīcības plāna kopīgā īstenošanā.

Projekta noslēguma pasākumu vadīs sabiedrības procesu veicinātāja, eksperte Ausma Pastore.

Plašāka informācija par biedrības darbību pieejama biedrības mājas lapā www.lkndz.lv


Komentāri
Agrita
2011-08-30 16:09:02
Diemžēl visi kas vēlētos nemaz nevar aizbraukt nav iespējas
Vārds: *
Komentārs: *