Nosaka kārtību kā tiks sadalīta papildus piešķirtā nauda veselības aprūpei
18.augustā valsts sekretāru sanāksmē tālākai apstiprināšanai valdībā tiek virzīts Veselības ministrijas iesniegtais projekts grozījumiem veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā*, kas nosaka, kā ārstniecības iestādēm samaksai par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem tiek sadalīti 2 866 451 lati no Ministru kabineta 19. jūlijā piešķirtajiem 6,6 miljoniem latu veselības aprūpei.

Atbilstoši iesniegtajiem grozījumiem, 2,7 miljoni latu tiks novirzīti samaksai par ambulatoriem veselības aprūpes pakalpojumiem speciālistu konsultācijām un izmeklējumiem visās ārstniecības iestādēs, tajā skaitā slimnīcās, bet 157 tūkstoši latu tiks novirzīti ārstniecības iestādēm pacienta iemaksas kompensācijai no pacienta iemaksas atbrīvotajām iedzīvotāju kategorijām.

Noteikumu projekts nosaka piešķirtā finansējuma sadales nosacījumus, kas Veselības norēķinu centram būs jāņem vērā, pārskatot līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem – ārstniecības iestādēm. Tā kā pēdējās veiktās veselības aprūpes reformas paredz attīstīt ambulatoro palīdzību kā izmaksu efektīvāko veselības aprūpes posmu un tiek mazināts izmaksu dārgākās stacionārās veselības aprūpes īpatsvars, attiecīgi papildus līdzekļi tiek novirzīti ambulatorai aprūpei un dienas stacionāriem, kas tiek nodrošināta arī slimnīcās - tādējādi papildus finansējumu saņems arī slimnīcas.

Kā norāda veselības ministrs Juris Bārzdiņš: „Papildus līdzekļu novirzīšana ārstniecības iestādēm, tajā skaitā slimnīcām ambulatoro pakalpojumu sniegšanai ir veids, kā uzlabot veselības aprūpes pieejamību un mazināt „maksas medicīnas” īpatsvaru. Pateicoties šim finansējumam, slimnīcām ir iespējams attīstīt ambulatoros dienestus, kas neilgā laikā spēs mazināt stacionārā ārstēto pacientu skaitu, mazinot gan iedzīvotāju tiešos izdevumus, gan valsts izdevumus par viņu ārstēšanos.”

 Atgādinām, ka Veselības ministrija 14.jūlijā iesniedza valdībā ziņojumu par situāciju veselības aprūpē, kurā pamatoja papildus līdzekļu nepieciešamību, lai nodrošinātu samaksu par pacientiem sniegto ambulatoro veselības aprūpi, kompensētu pacientu iemaksas atbrīvotajām kategorijām, nodrošinātu kompensējamo zāļu un medicīnas preču iegādi, kā arī segtu slimnīcu parādsaistības par sniegtajiem pakalpojumiem 2011.gada pirmajā pusgadā trūcīgām un maznodrošinātām personām.

http://www.vm.gov.lv/?id=122&sa=121&top=&rel=3104


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *