NĀC LĪDZĀS! vasaras radošā darba un rehabilitācijas nedēļa
Uz savu pirmo radošā darba un rehabilitācijas nedēļu dodas projekta „Nāc līdzās!”” dalībnieki. Viņu vidū gan festivāla šī gada, gan iepriekšējo gadu laureāti, gan mākslinieki, kuri šajā nedēļā kopā ar bērniem strādās, lai pilnveidotu viņu talantus un prasmes. Radošajās darbnīcās strādās operdziedātāja Ilona Bagele, gleznotāja Agnija Ģērmane, komponists un mūziķis Aigars Grāvers, bet visu muzikālo virsvadību uzņēmies mūziķis Gunārs Kalniņš, kurš Latvijā ieradies tieši uz šo radošā darba nedēļu, lai strādātu kopā ar bērniem.

Radošās nedēļas galvenais mērķis - veicināt projekta „Nāc līdzās!” dalībnieku radošo un personības izaugsmi. Nometnes darba plānā ir iekļautas tādas nodarbības kā : stundas pie vokālā pedagoga - vingrinājumi balss nostādīšanai, sava piemērota repertuāra meklēšana, priekšnesuma veidošana Ziemassvētku koncertam Latvijas Operā.

Radošās fantāzijas veicināšanai būs arī rotu darināšanas darbnīcas, kuras vadīs bērnu mammas, gleznošanas nodarbības profesionālas gleznotājas virvadībā, kur visiem būs iespēja gleznot plenērā. Nometnes beigās notiks radošo darbu izstāde.

Katru rītu diena sāksies ar nodarbību "Prāta un ķermeņa atmodināšana", kurā dalībnieki varēs izteikt savas iepriekšējās dienas labāko pieredzi, veikt nelielas izkustēšanas vingrinājumus atbilstoši savām spējām (nometnē piedalās daudzi bērni ar kustību traucējumiem un ratiņkrēslos).

Paredzētas arī profesionālu psihologu konsultācijas vecākiem un interneta lietošanas apmācības bērniem, ko mācīs speciālisti no Lattelecom.

Katras dienas pēcpusdienā bērniem būs dota iespēja atpūsties pie jūras un spēlēt dažādas spēles.

Bet katras darba dienas vakarā būs nometnes ugunskurs, pie kura tiks rīkoti "mazie koncerti" kuros varēs dzirdēt gan dienā iemācīto, gan vienkārši kopā būt.

Nometnes noslēgumā 12.augustā 19.00 ieplānots visu dalībnieku nedēļas darbā radīto priekšnesumu koncerts turpat Abragciema kempinga terasē. Uz to iespējams ciemos atbrauks arī vairāki "lielie" mākslinieki, un gaidīts ir ikviens!

Projekts „Nāc līdzās!” šogad svinēs savas pastāvēšanas 15 gadadienu.

Un tādēļ mēs vēlamies ierakstīt savu Nāc līdzās kompaktdisku, kurā dziesmas iedziedātu Nāc līdzās! dažādu gadu laureāti. Tādēļ visiem dalībniekiem ir nepieciešams ļoti liels un profesionāls sagatavošanās darbs. Un labākais veids, kā to izdarīt, ir strādāt kopīgi ar lielajiem māksliniekiem. Tas vienlaikus būs ļoti vērtīgs darbs gan dalībnieku radošo spēju un talantu attīstīšanai, gan personības attīstīšanai vispār.

Papildu informācija:

Nāc līdzās! vadītāja

Sarma Freiberga

tel. 29238333


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *