LM izstrādājusi jaunu sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodiku
Lai veicinātu izpratni par sociālo pakalpojumu kvalitāti, nozīmību un pilnveides nepieciešamību, Labklājības ministrija (LM) ir izstrādājusi jaunu sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodiku.

Jaunā metodika izstrādāta Eiropas Savienības (ES) Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītā projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana" ietvaros. Projekta mērķis bija izstrādāt jaunu pieeju sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtēšanai un pilnveidošanai., kā arī radīt izpratni par vadības funkcijas un sociālo pakalpojumu kvalitātes būtību, nozīmību, kvalitātes novērtēšanas un pilnveidošanas nepieciešamību un iespējām. Pašnovērtējuma metodikas izstrāde noslēdzās šī gada 30.jūnijā.

Minētā metodika veidota uz publiskās pārvaldes vajadzībām izstrādātu vadības kvalitātes novērtējuma modeli CAF (Common Assessment Framework)  un specifiskām sociālās jomas prasībām.

Metodikas izveides procesā LM piesaistīja arī  neatkarīgus ekspertus - gan jomas profesionāļus, gan ekspertus ar pieredzi institūciju pārvaldības jautājumos. Vienlaikus visā Latvijā notika vērienīgi informatīvie pasākumi un darbs grupās, lai apzinātu praktiķu viedokli un rosinātu diskusijas par organizāciju pārvaldības nozīmi kvalitatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Minētā metodika radīta, apvienojot praktiķu viedokli par organizāciju attīstībai nozīmīgākajiem priekšnosacījumiem ar galvenajiem CAF kvalitātes novērtējuma modeļa kritērijiem un prasībām.

Metodikai ir sešas daļas: Metodikas ievads, Priekšnosacījumi un to izpildes līmeņi, priekšnosacījumu (kritēriju, apakškritēriju un prasību) skaidrojums, Rezultāti, rādītāji un to izpildes līmeņi, Metodikā lietoto terminu skaidrojumi un rezultātu fiksēšanas veidlapa.

Pēc pašnovērtējuma metodikas projekta izstrādes tās atbilstības novērtēšanu praksē veica vairāki brīvprātīgie sociālo pakalpojumu sniedzēji - Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests", Rīgas Sociālais dienests, Kocēnu novada Sociālais dienests, Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde, ilgstošās sociālās aprūpes iestādes (Vispārējā tipa pansionāts „Madliena", Rūjienas senioru māja, Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme" filiāle „Aizvīķi").

Minētā metodika ir universāla, jo tā ir piemērota dažādām institūcijām neatkarīgi no to lieluma, juridiskā statusa vai sniegto pakalpojumu daudzveidības.

Pēc projekta noslēguma LM turpina iesākto darbu sociālo pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanā un piedāvā iespēju arī citām sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijām izmantot esošo metodiku, kā arī saņemt ekspertu atbalstu tās izmantošanā.

Pašlaik LM izstrādā mehānismu ar papildus priekšrocībām nozarē tām sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijām, kuras veikušas pašnovērtējumu, identificējušas pilnveidojamos darbības aspektus un ieviesušas vai ievieš uzlabojumus.  

Projekta materiāli, informācija par projekta gaitu un aktivitātēm pēc projekta publicēti LM mājas lapā http://www.lm.gov.lv/text/2053

 


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *