Liepājas universitāte piedāvā pieteikties uz brīvajām budžeta vietām
Šī gada 2., 3., 5., 6. un 7.septembrī Liepājas Universitātē notiks papilduzņemšana 2011./2012. studiju gadam. Iesniegt dokumentus topošie studenti varēs no pulksten 9 līdz 16, bet sestdien, 3.septembrī - no pulksten 10 līdz 13. Interesenti varēs pieteikties gan budžeta, gan maksas vietām dažādās pamatstudiju un maģistrantūras programmās.

Uz brīvajām budžeta, kā arī maksas studiju vietām pieteikties varēs bakalaura studiju programmās "Baltu filoloģija un kultūra", "Datorzinātnes", "Fizika", "Matemātika" un maģistrantūras studiju programmās "Latviešu filoloģija" (apakšvirzienā "Latviešu literatūra"), "Karjeras konsultants" (apakšvirzienos "Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists" un "Karjeras konsultants un sociālais pedagogs"), "Informācijas tehnoloģija" (apakšvirzienā "Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs") un "Vispārējās izglītības skolotājs" (apakšvirzienā "Matemātika").

Uz maksas studiju vietām pamatstudijās reflektanti pieteikties varēs pilna laika pirmā līmeņa studiju programmā "Biroja administrēšana", bakalaura līmeņa studiju programmās "Ārējo sakaru vadība", "Biznesa un organizāciju vadība", "Dizains", "Eiropas valodu un kultūras studijas", "Komunikācijas vadība", "Kultūras vadība", "Logopēdija", "Skolotājs", "Sociālais darbinieks", "Tūrisma vadība", "Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija" un nepilna laika pamatstudiju programmās "Biznesa un organizāciju vadība", "Kultūras vadība", "Skolotājs" (apakšvirzienā "Pirmsskolas izglītības skolotājs") un "Sociālais darbinieks". Maksas vietās pilna laika maģistrantūrā pieteikties varēs programmās "Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā", "Rakstniecība un komunikācija", "Jauno mediju māksla", "Sociālais darbs", "Vispārējās izglītības skolotājs" (viena gada programma), "Māksla", "Vispārējās izglītības skolotājs" (apakšvirzienos "Latviešu valoda un literatūra un kulturoloģija", "Krievu valoda un literatūra un kulturoloģija", "Vizuālā māksla un kulturoloģija", "Angļu valoda") un nepilna laika maģistrantūras studiju programmā "Mūzikas terapija".

No studiju maksas šogad tiek atbrīvoti olimpisko spēļu, Pasaules un Eiropas meistarsacīkšu jauniešu un junioru sacensību dalībnieki un Latvijas meistarsacīkšu 1.-3. vietu ieguvēji pieaugušo grupā olimpiskajos sporta veidos, pamatojoties uz pašvaldību ieteikumiem, kas izriet no sadarbības līgumiem, kas noslēgti ar pašvaldībām.

LiepU jaunajiem studentiem tiek piedāvāta iespēja studiju maksu segt pa daļām - reģistrējoties studijām, iemaksāt 25% no studiju gada maksas. Senāts ir apstiprinājis arī dažādas studiju maksas atlaides 10% apmērā.

Ar uzņemšanas prasībām, studiju programmu saturu un studiju maksas atlaidēm var iepazīties LiepU mājas lapā www.liepu.lv, rakstot uz e-pastu info@liepu.lv vai zvanot pa tālr.nr. 634 23510 (Sabiedrisko attiecību daļa).

www.liepu.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *