Aicinām nevalstiskās organizācijas līdzdarboties NVO fonda programmas sagatavošanā
Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sadarbībā ar Kultūras ministriju ir uzsācis programmas „NVO fonds” projekta sagatavošanu, kas tiks līdzfinansēta no Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta.
2009.gada 18.decembrī donorvalstis (Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina) panāca vienošanos ar Eiropas Komisiju (EK) par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) un Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā plānošanas periodā 2009.-2014.gadā. 2010.gada 28.jūlijā par minētā atbalsta piešķiršanu tika parakstīti līgumi starp EK un donorvalstīm par minētā atbalsta piešķiršanu. Šo ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti.

Jaunajā plānošanas periodā 15 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis – Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija, Grieķija, Spānija, Portugāle, Kipra un Malta – saņems finansējumu 694,7 milj. LVL (988,5 milj. EUR) apmērā no EEZ FI. Savukārt 12 ES jaunākās dalībvalstis – Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehijas Republika, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija, Kipra un Malta – saņems finansējumu 562 milj. LVL (800 milj. EUR) apmērā no NFI.

Latvijai piešķirtais finansējums no EEZ FI un NFI (ieskaitot donorvalstu vadības izdevumus) ir 51,27 milj. LVL (72,95 milj. EUR), kas ir par ~ 30% lielāks nekā iepriekšējā finanšu instrumentu plānošanas periodā 2004.- 2009.gadā. Vairāk kā 14% no šī finansējuma ir paredzēts ieguldīt programmas „ NVO fonds” īstenošanai.

Programmas „NVO fonds” finansējums ir paredzēts to biedrību un nodibinājumu atbalstam, kuri veic sabiedrības interesēm atbilstošus pasākumus, kas saistīti ar sadarbības memorandā starp donorvalstīm un Latviju noteiktajiem atbalsta virzieniem.

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2011.gada 29.marta protokollēmumu Kultūras ministrijai sadarbībā ar SIF ir pienākums sagatavot programmas „NVO fonds” iesnieguma projektu iesniegšanai Ministru Kabinetā.

Uzskatām, ka minētā uzdevuma sekmīgai veikšanai sevišķi nozīmīga ir Latvijas nevalstiskā sektora iesaistīšanās programmas projekta izstrādes procesā.

Tāpēc aicinām nevalstiskās organizācijas piedalīties programmas projekta sagatavošanā, izsakot viedokli par Kultūras ministrijas un SIF sagatavotajiem priekšlikumiem. Programmas „NVO fonds” projekts ir pieejams mājas lapās http://www.lsif.lv/ un http://www.km.gov.lv.

Tās organizācijas, kas vēlētos dot savu ieguldījumu programmas „NVO fonda” izveidošanā, aicinām *līdz š.g. 8.augustam (ieskaitot) sniegt savus priekšlikumus un komentārus, nosūtot tos uz e-pastu mailto:nvofonds_2009-2014@lsif.lv. Saņemtie priekšlikumi tiks izskatīti *ceturtdien 11.augustā plkst.12.00 Rīgas domes sēžu zālē, Rātslaukums 1* (dalība jāpiesaka līdz š.g. 8.augustam pa tālruni 67281752).  

Pateicamies Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības Struktūrfondu informācijas centram par līdzdalību programmas sabiedriskās apspriešanas organizēšanā.

Pielikums

Programmas "NVO fonds" projekts (doc):

http://lsif.lv/files/NVO_fonds_programma_02082011.doc215.5

KB Priekšlikumu un komentāru veidlapa:

http://lsif.lv/files/priekslikumu_komentaru_veidlapa.doc13.5

KB- Unsubscribe from this newsletter:

http://lsif.lv/newsletter/confirm/remove/c87eec5bff216t14


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *